CHƯƠNG TRÌNH ETEP

Enhancing Teacher Education Program

Thứ 2, 06/04/2020

25/01/2018

Xây dựng chiến lược phát triển năng lực giảng viên sư phạm

Đứng trước yêu cầu đổi mới giáo dục ở nước ta hiện nay, cần thiết phải xây dựng chiến lược đào tạo mới, đào tạo lại, bồi dưỡng phát triển năng lực giảng viên sư phạm, tạo điều kiện thuận lợi, đồng thời có cơ chế để giảng viên tự nâng cao trình độ về cả chuyên môn, nghiệp vụ lẫn ý thức giá trị nghề nghiệp.

Xây dựng chiến lược phát triển năng lực giảng viên sư phạm

Ảnh minh họa (KT internet)

PGS.TS. Đào Thị Oanh (Trường ĐH sư phạm Hà Nội) chia sẻ quan điểm này sau khi phân tích kinh nghiệm phát triển nghề nghiệp của giảng viên sư phạm ở Singapore và Malaysia tại Hội thảo khoa học quốc tế “Kinh nghiệm của Malaysia và Singapore về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, CBQL các cơ sở giáo dục phổ thông và giảng viên sư phạm” do Trường ĐHSP Hà Nội tổ chức.

Chuyên nghiệp hóa đào tạo

PGS.TS. Đào Thị Oanh cho biết: Phương pháp giảng dạy truyền thống tại Malaysia không đủ để khi ra trường sinh viên phát triển nghề nghiệp khi đối mặt với tương lai của một nền kinh tế dựa trên tri thức.

Nhận thức được xu hướng này, Chính phủ Malaysia xây dựng kế hoạch Tầm nhìn 2020 chú trọng đặc biệt vào việc tích hợp công nghệ vào giáo dục, kết quả là máy tính và truy cập băng thông rộng được giới thiệu vào trường học. Các cơ sở đào tạo như Viện Perguruan Perempuan Melayu (IPPM) cũng nhận ra rằng họ cần chuyên nghiệp hóa đào tạo trong các hình thức của Intel ® .

Nội dung và hình thức bồi dưỡng của Malaysia được PGS.TS. Đào Thị Oanh chia sẻ với những điểm nhấn: Chương trình dạy học trao quyền cho giảng viên để sử dụng hiệu quả công nghệ mới làm cho việc giảng dạy trở nên hiệu quả hơn; cung cấp phát triển chuyên môn cho giảng viên để cải thiện nghề nghiệp, thành thạo về kỹ thuật và nghiệp vụ sư phạm để trở thành giảng viên tốt hơn; thúc đẩy sự hài lòng nghề nghiệp cho giảng viên để thực hiện mục tiêu xa hơn của họ trong cung cấp giáo dục chất lượng cao cho sinh viên của họ.

Trong khuôn khổ Chương trình ICT của Quỹ JFIT trong giáo dục ở châu Á và Thái Bình Dương, dự án “Đào tạo và phát triển chuyên môn của giảng viên /Hỗ trợ giảng viên trong sử dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng giảng dạy” đã được thực hiện bởi UNESCO, Bangkok.

Các dự án JFIT, hỗ trợ đào tạo và phát triển giảng viên trong việc sử dụng hiệu quả CNTT & Truyền thông vào cải tiến giảng dạy và học tập, tập trung phát triển ở giảng viên năng lực sử dụng ICT để giúp họ phát triển kỹ năng và kiến thức sư phạm cần thiết.

Khóa đào tạo cung cấp cho giảng viên sư phạm cơ hội để phát triển và cập nhật kiến thức về giảng dạy, cho dù điều này là về một chủ đề hoặc một lĩnh vực cụ thể. Nó cũng thể hiện sự quan tâm của giảng viên trong việc duy trì kiến thức và mở rộng kỹ năng của mình.

Ảnh minh họa (KT internet)

Phát triển năng lực nghề nghiệp không chỉ là tham dự bồi dưỡng

Theo PGS.TS. Đào Thị Oanh: Phát triển năng lực giảng viên sư phạm được thực hiện thông qua các khóa bồi dưỡng, giới thiệu các phương pháp giảng dạy học tập mới và công nghệ giảng dạy mới.

Chương trình phát triển giảng viên có ba phần tích hợp, chẳng hạn như hội thảo, seminar các nhóm nhỏ hoặc những nỗ lực hoạt động chuyên môn của Khoa và nghiên cứu cá nhân.

Giảng viên cần xác định những gì phải được nhấn mạnh trong phiên họp chung để xác định các vấn đề khu vực, họ phải hoạt động để Khoa xem xét giải quyết vấn đề, và sau đó làm việc cá nhân về một vấn đề lựa chọn rất riêng của họ.

Hiệu trưởng và Hội đồng giám sát giúp giảng viên làm việc hướng tới giải pháp của vấn đề cụ thể, tạo thuận lợi cho quá trình chuyển đổi từ giai đoạn giảng viên mới sang giai đoạn phát triển liên tục. Giảng viên mới cần phát triển phụ thuộc vào sự trợ giúp của cố vấn với việc tự nâng cao kỹ năng giải quyết vấn đề.

Theo PGS.TS. Đào Thị Oanh nhấn mạnh: Phát triển năng lực nghề nghiệp của giảng viên không phải chỉ là việc tham dự một ngày trong một khóa đào tạo dịch vụ. Có nhiều cơ hội cho việc học tập chuyên môn với hầu hết các giảng viên dựa trên hoạt động hàng ngày.

Những cơ hội đó có thể là hoạt động nghiên cứu; nghiên cứu giảng dạy cá nhân thông qua các video; tập trung quan sát các đồng nghiệp đang làm việc, học tập từ xa, đọc các tạp chí chuyên ngành và các văn bản, tham gia vào các cuộc thảo luận trực tuyến hoặc thông qua trung gian công nghệ khác; tự học, tự nghiên cứu; tư vấn và dạy kèm; tham dự các lớp học, đội ngũ giảng dạy, lập kế hoạch và đánh giá kết quả với các đồng nghiệp; phát triển nguồn tài nguyên với đồng nghiệp, bạn bè, và cá nhân.

Tóm lại, chất lượng đội ngũ giảng viên sư phạm có năng lực cao là điều cần thiết cho chất lượng giáo dục. Vì vậy, nó được khuyến cáo rằng Chính phủ và Ban điều hành các trường ĐH, CĐ phải quan tâm tổ chức các khóa đào tạo thường xuyên nhằm phát triển nghề nghiệp cho giảng viên đại học sư phạm.

Thúc đẩy việc bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp giảng viên ĐH, CĐ sư phạm sẽ được liên kết với công tác đào tạo giảng viên. Giảng viên, tài liệu phục vụ đào tạo và địa điểm đào tạo là những yếu tố quan trọng của công tác phát triển nghề nghiệp giảng viên.

"Đối với nước ta, giống như nhiều quốc gia đang phát triển khác, cách thức hiệu quả và bền vững nhất vẫn là việc tự học, tự bồi dưỡng của giảng viên. Bên cạnh đó, những hoạt động bồi dưỡng đa dạng khác như: hội thảo/diễn đàn khoa học, trao đổi chuyên gia, hợp tác nghiên cứu/đào tạo,… là vô cùng cần thiết và phù hợp trong bối cảnh hiện nay.

Đứng trước yêu cầu đổi mới giáo dục ở nước ta hiện nay, cần thiết phải xây dựng một chiến lược đào tạo mới, đào tạo lại, bồi dưỡng phát triển năng lực đội ngũ giảng viên, tạo điều kiện thuận lợi, đồng thời có cơ chế để giảng viên tự nâng cao trình độ về cả chuyên môn, nghiệp vụ lẫn ý thức giá trị nghề nghiệp. Song song là sự đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và đào tạo, tăng cường tiếp xúc, trao đổi với các trường ĐH sư phạm trong khu vực và trên thế giới"
- PGS.TS. Đào Thị Oanh .

Theo Hải Bình (GD&ĐT)