CHƯƠNG TRÌNH ETEP

Enhancing Teacher Education Program

Thứ 6, 21/09/2018

Văn bản - tài nguyên


Chi tiết dự thảo 20 chương trình môn học

Chi tiết dự thảo 20 chương trình môn học

07/03/2018

Bộ GD&ĐT công bố xin ý kiến rộng rãi dự thảo 20 chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể

Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể

11/01/2018

Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) tổng thể vừa được Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông thông qua ngày 27/7.