CHƯƠNG TRÌNH ETEP

Enhancing Teacher Education Program

Thứ 6, 20/05/2022

Chương trình 27 môn học giáo dục phổ thông mới

Chương trình 27 môn học giáo dục phổ thông mới

10/01/2019

Tối 27/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố chương trình giáo dục phổ thông mới với chương trình tổng thể và chi tiết 27 môn học, hoạt động giáo dục. Chương trình được chia thành hai giai đoạn: giáo dục cơ bản (từ lớp 1 đến lớp 9) và giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 đến 12).

Chi tiết dự thảo 20 chương trình môn học

Chi tiết dự thảo 20 chương trình môn học

07/03/2018

Bộ GD&ĐT công bố xin ý kiến rộng rãi dự thảo 20 chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể

Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể

11/01/2018

Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) tổng thể vừa được Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông thông qua ngày 27/7.