CHƯƠNG TRÌNH ETEP

Enhancing Teacher Education Program

Thứ 4, 03/03/2021

10/11/2020

Trường ĐHSP Hà Nội 2 tiếp tục bồi dưỡng Mô đun 3 cho 1629 giáo viên phổ thông cốt cán

Từ ngày 09 đến 11 tháng 11 năm 2020, theo Kế hoạch của Chương trình ETEP, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường ĐHSP Hà Nội 2 tiếp tục bồi dưỡng Mô đun 3 cho 1629 giáo viên phổ thông cốt cán bảy tỉnh phía Bắc (Bắc Giang, Hà Giang, Lào Cai, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái).
 
 
TS Phạm Kiều Anh - GVSPCC hướng dẫn học viên làm bài tập nhóm
 
Chín mô đun bồi dưỡng thực hiện Chương trình GDPT mới cho giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2021 nhằm hỗ trợ giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông triển khai thực hiện thành công Chương trình giáo dục phổ thông 2018; Đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, liên tục, suốt đời của mỗi giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục phổ thông trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.
 
Các học viên chăm chú học tập trong giờ bồi dưỡng Mô đun 3
 
Học viên hăng say hoàn thành bài tập nhóm
 
Ở Mô đun 2, giáo viên phổ thông cốt cán THCS và THPT được tìm hiểu về “Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh THCS/THPT”. Trong đợt bồi dưỡng lần này, giảng viên sư phạm chủ chốt Trường ĐHSP Hà Nội 2 tiếp tục hướng dẫn cho các giáo viên phổ thông cốt cán Mô đun 3 “Kiểm tra, đánh giá học sinh THCS/THPT theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực” gồm 4 nội dung:

1. Các xu hướng hiện đại về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, giáo dục nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh THCS/THPT;

2. Sử dụng phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập và kết quả đánh giá trong dạy học, giáo dục học sinh;

3. Xây dựng công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập và sự tiến bộ của học sinh THCS/THPT về phẩm chất, năng lực;

4. Sử dụng và phân tích kết quả đánh giá theo hướng phát triển năng lực để ghi nhận sự tiến bộ của học sinh và đổi mới phương pháp dạy học.
 
Học viên hứng thú theo dõi giảng viên thị phạm
 
Các học viên chụp ảnh lưu niệm cùng giảng viên SPCC tại Trường ĐHSP Hà Nội 2
 
Trong những đợt bồi dưỡng trước, các giảng viên sư phạm chủ chốt Trường ĐHSP Hà Nội 2 đã nhận được nhiều phản hổi tích cực từ các giáo viên cốt cán về cách tổ chức dạy học hiện đại, tích cực, nhiệt tình, khoa học và nhất là truyền được cảm hứng cho giáo viên trong quá trình học tập, trên LMS và nhất là thời gian học trực tiếp. Tuy còn nhiều khó khăn như trình độ tin học của mỗi giáo viên là không đồng đều, việc di chuyển đến nơi học tập đối với giáo viên một số tỉnh xa rất vất vả, ảnh hưởng đến sức khỏe và việc tiếp nhận kiến thức. Nhưng qua phản hồi của các giáo viên cốt cán, những giờ học bồi dưỡng đã thực sự trở thành nơi để trao đổi và sẻ chia những khó khăn và kinh nghiệm nghề nghiệp hết sức bổ ích giữa những đồng nghiệp, hướng đến việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị vô cùng quan trọng của ngành Giáo dục đối với đất nước.
 
Bộ phận Truyền thông