CHƯƠNG TRÌNH ETEP

Enhancing Teacher Education Program

Thứ 6, 20/05/2022

17/12/2021

Trường ĐHSP Hà Nội 2 bồi dưỡng Mô-đun 9 cho giáo viên cấp THCS

Theo Kế hoạch của Chương trình ETEP, từ ngày 04 - 21/12/2021, Trường ĐHSP Hà Nội 2 bồi dưỡng Mô-đun 9, “Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh tiểu học, THCS/THPT” cho gần 1.000 giáo viên phổ thông cốt cán cấp THCS của 7 tỉnh phía Bắc bằng hình thức trực tuyến trong lớp học ảo của hệ thống LMS.

TS Trần Thị Loan - Giảng viên SPCC Trường ĐHSP Hà Nội 2 trong lớp bồi dưỡng

Theo Kế hoạch của Trường ĐHSP Hà Nội 2, bồi dưỡng Mô-đun 9 cho Giáo viên phổ thông cốt cán THCS chia là hai đợt. Đợt 1, từ ngày 04 đến 19/12/2021, bồi dưỡng cho giáo viên các môn Toán, Tin học, Giáo dục Công dâng, Âm nhạc, Mỹ thuật, Hoạt động trải nghiệm; Đợt 2, từ ngày 06 đến 21/12/2021,  bồi dưỡng cho giáo viên các môn Công nghệ, Thể dục, Lịch sử - Địa lý.

Mô-đun 9 gồm 3 nội dung: Vai trò của công nghệ thông tin, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh tiểu học/THCS/THPT; Các phần mềm và thiết bị công nghệ hỗ trợ hoạt động dạy học và giáo dục học sinh ở trường tiểu học/THCS/THPT; Ứng dụng công nghệ thông tin, học liệu số và thiết bị công nghệ trong hoạt động dạy học và giáo dục học sinh ở trường tiểu học/THCS/THPT.

 

Giảng viên và học viên trong lớp học ảo, bồi dưỡng Mô-đun 9

Yêu cầu quan trọng nhất đối với Mô-đun 9 bồi dưỡng GVPT là giúp giáo viên thực hiện đổi mới mạnh mẽ phương thức dạy và học, nâng cao kỹ năng dạy học trong môi trường số của giáo viên và năng lực tự học của học sinh như: khai thác kho học liệu trực tuyến, phát triển học liệu số, sử dụng thiết bị, công nghệ, các phần mềm dạy học môn học để thực hiện dạy học trực tiếp cũng như trực tuyến, đổi mới hình thức kiểm tra, đánh giá, quản lý học sinh trong môi trường số, đưa tương tác, trải nghiệm trên môi trường số trở thành hoạt động giáo dục thiết yếu, hàng ngày với mỗi người học và mỗi giáo viên,…

Mô-đun 9 là mô đun cuối cùng tập huấn trong năm 2021 và cũng là mô đun cuối cùng trong chương trình tập huấn, bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán trong khuôn khổ Chương trình ETEP.

Sau khi kết thúc khoá bồi dưỡng, các giáo viên phổ thông cô cốt cán sẽ hỗ trợ giáo viên đại trà tại tự bồi dưỡng trên Hệ thống bồi dưỡng trực tuyến (LMS) và trong quá trình dạy học tại địa phương.

Bộ phận truyền thông ETEP-HPU2