CHƯƠNG TRÌNH ETEP

Enhancing Teacher Education Program

Thứ 5, 02/12/2021

17/11/2021

Trường ĐHSP Hà Nội 2 bồi dưỡng mô đun 5 cho giáo viên cốt cán tiểu học

Từ ngày 15 đến 18 tháng 11 năm 2021, Trường ĐHSP Hà Nội 2 tổ chức bồi dưỡng mô đun 5, qua hệ thống lớp học ảo cho 1389 giáo viên cốt cán cấp tiểu học 7 tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Giang.

Giáo viên cốt cán cấp tiểu học được bồi dưỡng mô đun 5 trong lớp học ảo

Mô đun 5 trong khuôn khổ Chương trình ETEP có nội dung: Tư vấn và hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học được quy định tại Quyết định số 4660/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Việc triển khai mô đun 5 trong điều kiện hiện nay đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông là vô cùng cần thiết. Khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, sự thay đổi phương thức học tập đối với học sinh tạo ra nhều áp lực rất lớn, tình trạng bạo lực học đường và các vấn đề khác liên quan đến tâm lý học sinh rất cần có sự trợ giúp đầy đủ để học sinh có sức khoẻ tinh thần tốt và hạnh phúc.

Giảng viên sư phạm chủ chốt Trường ĐHSP Hà Nội 2 triển khai bồi dưỡng mô đun 5 qua lớp học ảo

Mỗi mô đun học viên sẽ phải tự học trực tuyến 07 ngày qua hệ thống LMS, 02 ngày học trực tiếp qua lớp học ảo theo Kế hoạch của Trường ĐHSP Hà Nội 2. Tiếp đó giáo viên phổ thông cốt cán có 07 ngày tự hoàn thành bài học qua LMS với sự hỗ trợ của giảng viên sư phạm chủ chốt Trường ĐHSP Hà Nội 2.

Trong 02 ngày học trực tiếp qua lớp học ảo, giảng viên sư phạm chủ chốt giảng bài, hướng dẫn, giải đáp những thắc mắc về nội dung của mô đun bồi dưỡng; Giáo viên phổ thông cốt cán hoàn thành các bài tập, bài thực hành, mô đun bồi dưỡng với sự hỗ trợ giải đáp từ giảng viên sư phạm chủ chốt, đồng thời hoàn thành các phiếu khảo sát trực tuyến sau khóa học.

Sau hai ngày bồi dưỡng qua lớp học ảo, giáo viên phổ thông cốt cán có 07 ngày tự hoàn thành bài học qua hệ thống LMS, hoàn thành các bài tập trắc nghiệm, bài thực hành/bài tập tự luận của mô đun bồi dưỡng; lập kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp và đưa lên hệ thống LMS.

Trong đợt hai đợt bồi dưỡng giáo viên cốt cán cấp tiểu học, Ban Quản lý ETEP Trường ĐHSP Hà Nội 2 phân công 56 giảng viên sư phạm chủ chốt phụ trách 28 lớp và 14 kỹ thuật viên hỗ trợ kỹ thuật cho học viên. Mỗi lớp học ảo của chương trình bồi dưỡng có hai giảng viên sư phạm chủ chốt phụ trách.

Với đặc thù của mô đun 5, sự sắp xếp giảng viên như vậy nhằm tạo điều kiện tối ưu để 02 giảng viên có thể phát huy tốt nhất năng lực của mình cũng như phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau để giúp giáo viên phổ thông cốt cán ngoài việc lĩnh hội kiến thức và kĩ năng tư vấn, hỗ trợ học sinh nói chung, đồng thời tích hợp những kiến thức và kĩ năng trong hoạt động giáo dục và dạy học các môn học sao cho đạt hiệu quả cao nhất.

Bộ phận Truyền thông ETEP