CHƯƠNG TRÌNH ETEP

Enhancing Teacher Education Program

Thứ 4, 17/01/2018

Tin tức - sự kiện


Nhiều đổi mới về giáo dục trong năm 2018

Nhiều đổi mới về giáo dục trong năm 2018

12/01/2018

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra nhiều điểm mới đáng chú ý sẽ được áp dụng trong năm 2018.

Tái cấu trúc để nâng cao chất lượng các trường sư phạm

Tái cấu trúc để nâng cao chất lượng các trường sư phạm

11/01/2018

Tái cấu trúc để nâng cao chất lượng các trường sư phạm là một trong những nội dung được Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh tại Hội nghị Hiệu trưởng các trường sư phạm, do Bộ GD&ĐT tổ chức ngày 27/12 tại Hà Nội. Hội nghị có sự tham dự của đại diện 30 trường đại học sư phạm, trường đại học có đào tạo sư phạm và trường cán bộ quản lý giáo dục trong cả nước.

Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên ở 3 nước có nền giáo dục phát triển

Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên ở 3 nước có nền giáo dục phát triển

11/01/2018

Kinh nghiệm đào tạo và bồi dưỡng GV ở các quốc gia tiên tiến trên thế giới là cơ sở cần thiết để các trường sư phạm đề ra hệ thống giải pháp đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm cung cấp cho xã hội những giáo viên tốt nhất.

Phát triển các trường sư phạm: Bắt đầu từ nhận diện năng lực

Phát triển các trường sư phạm: Bắt đầu từ nhận diện năng lực

11/01/2018

GD&TĐ – Hiện nay, giáo viên và CBQL cơ sở giáo dục phổ thông đang đứng trước nhiều thách thức trong việc nhanh chóng nâng cao năng lực nghề nghiệp để đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới căn bản giáo dục phổ thông về nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, cách thức đánh giá năng lực người học và những yêu cầu mới về vai trò và trách nhiệm nghề nghiệp.

Hội nghị Hiệu trưởng các trường sư phạm: xác định các giải pháp đổi mới công tác tuyển sinh của các trường sư phạm

Hội nghị Hiệu trưởng các trường sư phạm: xác định các giải pháp đổi mới công tác tuyển sinh của các trường sư phạm

11/01/2018

Ngày 27/12/2017, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị Hiệu trưởng các trường sư phạm. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chủ trì Hội nghị. Hội nghị có sự tham dự của đại diện 30 trường đại học sư phạm, trường đại học có đào tạo sư phạm và trường cán bộ quản lý giáo dục trong cả nước.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ làm việc với BQL dự án ETEP

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ làm việc với BQL dự án ETEP

11/01/2018

GD&TĐ - Ngày 16/7/2017, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ làm việc với Ban quản lý dự án Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP).

Hội thảo quốc tế nâng cao chất lượng bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

Hội thảo quốc tế nâng cao chất lượng bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

11/01/2018

Ngày 16 tháng 12 năm 2017, Trường ĐHSP Hà Nội 2 và BQL Chương trình ETEP phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế: Nâng cao chất lượng bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Đánh giá thí điểm trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 theo bộ chỉ số phát triển năng lực trường Sư phạm (TEIDI)

Đánh giá thí điểm trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 theo bộ chỉ số phát triển năng lực trường Sư phạm (TEIDI)

10/01/2018

Nằm trong chương trình phát triển các trường Sư phạm - ETEP, ngày 1 tháng 6 năm 2017, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 2 được chọn để đánh giá thí điểm theo bộ chỉ số phát triển năng lực các trường Sư phạm (TEIDI).

Bế mạc khảo sát chính thức phục vụ đánh giá đồng cấp Trường ĐHSP Hà Nội 2

Bế mạc khảo sát chính thức phục vụ đánh giá đồng cấp Trường ĐHSP Hà Nội 2

10/01/2018

Ngày 18 tháng 9 năm 2017, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 2 tổ chức Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá đồng cấp theo bộ chỉ số phát triển các trường Sư phạm (TEIDI).

Khai mạc khảo sát chính thức phục vụ đánh giá đồng cấp Trường ĐHSP Hà Nội 2

Khai mạc khảo sát chính thức phục vụ đánh giá đồng cấp Trường ĐHSP Hà Nội 2

10/01/2018

Nằm trong chương trình phát triển các trường Sư phạm - ETEP, ngày 17 tháng 9 năm 2017, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 2 tổ chức Khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá đồng cấp theo bộ chỉ số phát triển năng lực các trường Sư phạm (TEIDI).

Hội thảo khoa học Quốc tế

Hội thảo khoa học Quốc tế "Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông và giảng viên sư phạm"

10/01/2018

Ngày 4/11/2017, Trường Đại học Vinh và Ban quản lý Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP) phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế "Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông và giảng viên sư phạm".