CHƯƠNG TRÌNH ETEP

Enhancing Teacher Education Program

Thứ 4, 27/01/2021

Tin tức - sự kiện


Giáo viên cốt cán cấp Tiểu học được tập huấn về sử dụng phương pháp dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

Giáo viên cốt cán cấp Tiểu học được tập huấn về sử dụng phương pháp dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

07/12/2020

Từ ngày 7 đến 9/12/2020, Trường ĐHSP Hà Nội 2 tổ chức Bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán cấp Tiểu học cho 466 giáo viên cốt cán cấp Tiểu học của 7 tỉnh: Vĩnh Phúc, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Giang, Phú Thọ, trong khuôn khổ Chương trình ETEP.

Trường ĐHSP Hà Nội 2 tiếp tục bồi dưỡng Mô đun 3 cho 1629 giáo viên phổ thông cốt cán

Trường ĐHSP Hà Nội 2 tiếp tục bồi dưỡng Mô đun 3 cho 1629 giáo viên phổ thông cốt cán

10/11/2020

Từ ngày 09 đến 11 tháng 11 năm 2020, theo Kế hoạch của Chương trình ETEP, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường ĐHSP Hà Nội 2 tiếp tục bồi dưỡng Mô đun 3 cho 1629 giáo viên phổ thông cốt cán bảy tỉnh phía Bắc (Bắc Giang, Hà Giang, Lào Cai, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái).
 
Trường ĐHSP Hà Nội 2 bồi dưỡng 1382 giáo viên trung học cơ sở cốt cán

Trường ĐHSP Hà Nội 2 bồi dưỡng 1382 giáo viên trung học cơ sở cốt cán

30/10/2020

Trong khuôn khổ Chương trình ETEP - Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 29/10 – 7/11, Trường ĐHSP Hà Nội 2 tiến hành bồi dưỡng Mô đun 2 cho 1382 giáo viên THCS cốt cán của 7 tỉnh phía Bắc: Bắc Giang, Hà Giang, Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái.
 
Chương trình bồi dưỡng Môđun 2 giúp học viên dễ dàng tự học, tự nghiên cứu

Chương trình bồi dưỡng Môđun 2 giúp học viên dễ dàng tự học, tự nghiên cứu

27/10/2020

Thực hiện Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, giảng viên sư phạm, giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt năm 2020 của Chương trình ETEP - Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 26 đến hết ngày 28 tháng 10 năm 2020, Trường ĐHSP Hà Nội 2 tổ chức bồi dưỡng Môđun 2 cho giáo viên phổ thông cốt cán 7 tỉnh phía Bắc (Vĩnh Phúc, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Giang, Phú Thọ).

Khai mạc Bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán năm 2020

Khai mạc Bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán năm 2020

26/10/2020

Thực hiện Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, giảng viên sư phạm, giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 26 tháng 10 năm 2020, Trường ĐHSP Hà Nội 2 tổ chức Khai mạc Bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán năm 2020.

Nhiệm vụ của sở Giáo dục và Đào tạo: Quản lý bồi dưỡng GVPT và CBQLCSGDPT

Nhiệm vụ của sở Giáo dục và Đào tạo: Quản lý bồi dưỡng GVPT và CBQLCSGDPT

07/08/2020

Trong hoạt động bồi dưỡng, phát triển nghề nghiệp GV và CBQLCSGDPT, nhiệm vụ của sở Giáo dục và Đào tạo là: Quản lý bồi dưỡng GVPT và CBQLCSGDPT

Nhiệm vụ các trường Đại học sư phạm tham gia ETEP là: Tổ chức bồi dưỡng GVPT cốt cán và hỗ trợ bồi dưỡng GVPT

Nhiệm vụ các trường Đại học sư phạm tham gia ETEP là: Tổ chức bồi dưỡng GVPT cốt cán và hỗ trợ bồi dưỡng GVPT

07/08/2020

Trong hoạt động bồi dưỡng, phát triển nghề nghiệp GV và CBQLCSGDPT, nhiệm vụ các trường Đại học sư phạm tham gia ETEP là: Tổ chức bồi dưỡng GVPT cốt cán và hỗ trợ bồi dưỡng GVPT (đại trà)

Nhiệm vụ của giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt: Hướng dẫn CBQLCSGDPT cốt cán và hỗ trợ CBQLCSGDPT đại trà học tập

Nhiệm vụ của giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt: Hướng dẫn CBQLCSGDPT cốt cán và hỗ trợ CBQLCSGDPT đại trà học tập

07/08/2020

Trong hoạt động bồi dưỡng, phát triển nghề nghiệp GV và CBQLCSGDPT, các giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt có nhiệm vụ: Hướng dẫn CBQLCSGDPT cốt cán và hỗ trợ CBQLCSGDPT đại trà học tập các mô đun.

Nhiệm vụ của giảng viên sư phạm chủ chốt: Hướng dẫn GVPT cốt cán và hỗ trợ GVPT đại trà học tập các mô đun

Nhiệm vụ của giảng viên sư phạm chủ chốt: Hướng dẫn GVPT cốt cán và hỗ trợ GVPT đại trà học tập các mô đun

07/08/2020

Trong hoạt động bồi dưỡng, phát triển nghề nghiệp GV và CBQLCSGDPT, các giảng viên sư phạm chủ chốt có nhiệm vụ: Hướng dẫn GVPT cốt cán và hỗ trợ GVPT đại trà học tập các mô đun.

Nhiệm vụ của hiệu trưởng: Quản lý bồi dưỡng GVPT và CBQLCSGDPT

Nhiệm vụ của hiệu trưởng: Quản lý bồi dưỡng GVPT và CBQLCSGDPT

07/08/2020

Nhiệm vụ của hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông trong hoạt động bồi dưỡng, phát triển nghề nghiệp GVPT  và CBQLCSGDPT, đó là Quản lý bồi dưỡng GVPT và CBQLCSGDPT. Cụ thể như sau:

Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán - Hỗ trợ đồng nghiệp trong hoạt động bồi dưỡng, phát triển nghề nghiệp

Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán - Hỗ trợ đồng nghiệp trong hoạt động bồi dưỡng, phát triển nghề nghiệp

07/08/2020

Trong hoạt động bồi dưỡng phát triển nghề nghiệp, đáp ứng đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới và chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán có những nhiệm vụ cụ thể sau đây.

Giáo viên cốt cán - Hỗ trợ đồng nghiệp trong hoạt động bồi dưỡng phát triển nghề nghiệp

Giáo viên cốt cán - Hỗ trợ đồng nghiệp trong hoạt động bồi dưỡng phát triển nghề nghiệp

30/07/2020

Trong hoạt động bồi dưỡng phát triển nghề nghiệp, đáp ứng đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới và chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông, giáo viên cốt cán có nhiệm vụ quan trọng là hỗ trợ đồng nghiệp tự bồi dưỡng thường xuyên, liên tục tại nhà trường. 

Trường ĐHSP Hà Nội 2 tổ chức bồi dưỡng trực tiếp cho 205 giáo viên cốt cán tỉnh Hà Giang

Trường ĐHSP Hà Nội 2 tổ chức bồi dưỡng trực tiếp cho 205 giáo viên cốt cán tỉnh Hà Giang

28/10/2019

Ngày 27 tháng 10 năm 2019 tại Trường CĐSP Hà Giang, Trường ĐHSP Hà Nội 2 phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang tổ chức khai mạc tập huấn cho 205 giáo viên phổ thông cốt cán Tỉnh Hà Giang thực hiện Chương trình GDPT mới.

224 giáo viên cốt cán tỉnh Vĩnh Phúc được bồi dưỡng thực hiện chương trình GDPT mới

224 giáo viên cốt cán tỉnh Vĩnh Phúc được bồi dưỡng thực hiện chương trình GDPT mới

24/10/2019

Thực hiện Công văn số 279/CV - ETEP ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Ban Quản lý ETEP, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức tập huấn mô-đun 1 cho giáo viên cốt cán (đợt 1), ngày 24 tháng 10 năm 2019, Trường ĐHSP Hà Nội 2 tổ chức khai mạc bồi dưỡng cho 224 giáo viên phổ thông cốt cán tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới trong khuôn khổ chương trình ETEP.

Họp khởi động đoàn giám sát, hỗ trợ kỹ thuật thực hiện Chương trình ETEP lần thứ 4 của Ngân hàng Thế giới

Họp khởi động đoàn giám sát, hỗ trợ kỹ thuật thực hiện Chương trình ETEP lần thứ 4 của Ngân hàng Thế giới

05/08/2019

Sáng 20/5/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Ngân hàng Thế giới họp khởi động đoàn giám sát, hỗ trợ kỹ thuật thực hiện Chương trình ETEP lần thứ 4 của Ngân hàng Thế giới. 

Tập huấn 100 giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới

Tập huấn 100 giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới

07/05/2019

Từ ngày 6-8/5/2019, tại Hà Nội, Dự án Hỗ trợ đổi mới Giáo dục phổ thông (RGEP) và Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP) - Bộ giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn cho 100 giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới.

Tập huấn triển khai thực hiện Chương trình GDPT mới cho 200 báo cáo viên nguồn

Tập huấn triển khai thực hiện Chương trình GDPT mới cho 200 báo cáo viên nguồn

30/04/2019

Từ ngày 16-21/4, tại Hà Nội), Bộ GD&ĐT tổ chức tập huấn đợt 1: “Giáo dục phát triển năng lực và triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới” cho 200 báo cáo viên nguồn, bao gồm 120 giảng viên sư phạm, 60 giáo viên phổ thông và cán bộ quản lý trường phổ thông giỏi, 20 cán bộ quản lý và chuyên viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đợt tậo huấn nằm trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ đổi mới Giáo dục phổ thông (RGEP). 

8 lưu ý của Bộ GD&ĐT với trường phổ thông triển khai chương trình mới

8 lưu ý của Bộ GD&ĐT với trường phổ thông triển khai chương trình mới

21/01/2019

Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mớicủa trường theo kế hoạch của sở GDĐT, phòng GDĐT và phù hợp với điều kiện của địa phương, nhà trường.

Chương trình ETEP tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018

Chương trình ETEP tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018

10/12/2018

ETEP-HPU2. “Sự sẵn sàng đổi mới của đội ngũ nhà giáo góp phần quan trọng xây dựng một nền giáo dục phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực học sinh” -  Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 Chương trình ETEP, ngày 10/12/2018, tại Hà Nội.

Sẽ bồi dưỡng cho 28.000 giáo viên và 4.000 cán bộ quản lý giáo dục phổ thông cốt cán

Sẽ bồi dưỡng cho 28.000 giáo viên và 4.000 cán bộ quản lý giáo dục phổ thông cốt cán

06/12/2018

ETEP-HPU2. “Chương trình ETEP đang phối hợp với Cục NG&CBQLGD phát triển Chương trình bồi dưỡng thường xuyên GV&CBQLPT các cấp học phổ thông theo hướng tiếp cận với chuẩn hiệu trưởng và chuẩn giáo viên vừa ban hành...  Sẽ lựa chọn và bồi dưỡng cho 28.000 giáo viên và 4.000 cán bộ quản lý giáo dục phổ thông cốt cán”.