CHƯƠNG TRÌNH ETEP

Enhancing Teacher Education Program

Chủ nhật, 31/05/2020

30/11/2018

Thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ĐH

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học đã chính thức được Quốc hội thông qua vào chiều 19/11, với số phiếu tán thành 84,12%, có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2019. 

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5. Tại kỳ họp này, Dự án Luật được Quốc hội thảo luận, thông qua, trong đó có một số nội dung lớn đã được tiếp thu, chỉnh lý như sau:

Về hệ thống cơ sở giáo dục đại học dự kiến gồm trường Đại học và Đại học, Học viện và các cơ sở giáo dục đại học có tên gọi khác phù hợp với quy định của pháp luật, trong đó trường Đại học được coi là hạt nhân cơ bản, nền tảng của hệ thống;

Về đẩy mạnh tự chủ đại học, Luật quy định cơ chế bảo đảm thực hiện tự chủ thông qua việc xác định rõ về thiết chế hội đồng trường, phân định mối quan hệ giữa hội đồng trường với Hiệu trưởng; quy định cơ chế quản trị phù hợp với tính chất của từng loại hình cơ sở giáo dục đại học; bổ sung nhiều nội dung theo hướng tăng cường quyền tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục đại học về chuyên môn học thuật, tổ chức và nhân sự, tài chính, tài sản.

Ảnh minh hoạ/internet

Đại biểu Quốc hội và lãnh đạo các trường ĐH đều cho rằng, việc Luật được thông qua sẽ có tác động tích cực đến hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Khẳng định của đại biểu Quốc hội Bùi Sỹ Lợi (đoàn Thanh Hóa), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học chắc chắn có tác động tích cực, tạo chuyển biến trong hệ thống giáo dục đại học và cũng là nền tảng để chúng ta sắp xếp lại các cơ sở giáo dục đại học, nâng cao chất lượng giáo dục đại học; quan trọng là gắn giáo dục đào tạo đại học với nhu cầu sử dụng và gắn với thị trường lao động.

Đại diện cơ sở giáo dục ĐH, NGƯT.PGS.TS Nguyễn Văn Đệ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp - đánh giá Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ĐH vừa thông qua đã được xây dựng rất chặt chẽ và được gửi lấy ý kiến góp ý rộng rãi trong xã hội, những nội dung sửa đổi đã đáp ứng kịp thời yêu cầu đổi mới và phát triển của Giáo dục ĐH Việt Nam.

Để Luật nhanh chóng đi vào cuộc sống, các chuyên gia đều cho rằng, cần nhanh chóng hoàn thiện các nghị định hướng dẫn; tổ chức tuyên truyền, triển khai ngay trong các cơ sở GDĐH và trong nhân dân; đồng thời chuẩn bị các điều kiện khi thay đổi các cơ cấu thiết chế trong nhà trường...

Theo GD&TĐ