CHƯƠNG TRÌNH ETEP

Enhancing Teacher Education Program

Thứ 4, 27/01/2021

07/05/2019

Tập huấn 100 giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới

Từ ngày 6-8/5/2019, tại Hà Nội, Dự án Hỗ trợ đổi mới Giáo dục phổ thông (RGEP) và Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP) - Bộ giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn cho 100 giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới.

Học viên tham gia tập huấn là thạc sĩ, tiến sĩ có chuyên môn về quản lý giáo dục, được lựa chọn từ 9 trường đại học/ học viện, bao gồm: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Trường Đại học Giáo dục-Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Sư phạm-Đại Học Thái Nguyên; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2; Trường Đại học Vinh; Trường Đại học Sư phạm-Đại học Huế; Trường Đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng; Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh và Học viện Quản lý giáo dục.

PGS.TS Nguyễn Xuân Thành, Giám đốc Dự án RGEP phát biểu khai mạc.

Khoá tập huấn tập trung vào 2 nội dung: Tìm hiểu chương trình giáo dục phổ thông mới và định hướng đổi mới giáo dục phổ thông để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giúp các giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt hiểu sâu về Chương trình Giáo dục phổ thông mới ở góc độ của nhà quản lý. Từ đó, các giảng viên này cùng với đội ngũ xây dựng tài liệu của Học viện Quản lý giáo dục thảo luận và hoàn thiện tài liệu “Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới” dành cho cán bộ quản lý cấp sở/phòng và hiệu trưởng trường phổ thông.

Các giảng viên tham dự khóa tập huấn

Tài liệu này thể hiện rõ việc hướng dẫn chuẩn bị điều kiện thực hiện chương trình mới để cán bộ quản lý cấp sở GDĐT, phòng GDĐT chỉ đạo triển khai ở các địa phương, nhà trường; hướng dẫn tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn thực hiện chương trình mới trong trường phổ thông dành cho hiệu trưởng.

Đồng thời với việc hoàn thiện tài liệu bồi dưỡng, các giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt sẽ được phát triển các năng lực đáp ứng yêu cầu tập huấn cho 1.028 cán bộ quản lý cấp sở GDĐT, phòng GDĐT và 4.000 hiệu trưởng cốt cán.

Sau khoá tập huấn này, các giảng viên này sẽ bồi dưỡng nâng cao năng lực cho hai nhóm đối tượng nêu trên trong quá trình họ thực hiện nhiệm vụ mà chương trình giáo dục phổ thông mới đặt ra bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

Khoá tập huấn 100 giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt có sự tham gia đứng lớp, trao đổi của các chủ biên chương trình môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới, lãnh đạo Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục Tiểu học, giúp học viên hiểu tường tận các vấn đề khoá tập huấn đặt ra.

Tại buổi khai mạc khoá tập huấn, ông Nguyễn Xuân Thành trao đổi với các học viên về nội dung, mục đích của khoá học, nói rõ vai trò trách nhiệm của họ trong khoá tập huấn và công việc bồi dưỡng đội ngũ quản lý giáo dục phục vụ chương trình giáo dục phổ thông mới. 

TS Vũ Đình Chuẩn - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD&ĐT) và TS Thái Văn Tài - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD&ĐT) trao đổi về những chính sách, chỉ đạo của Bộ GD&ĐT về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông trong những năm qua và chương trình giáo dục phổ thông mới.

TS Vũ Đình Chuẩn, Vụ trưởng Vụ Trung học phổ thông - Bộ GD&ĐT

Trước đó, vào tháng 4/2019, dự án RGEP – ETEP đã tổ chức đợt 1 khoá tập huấn dành cho 200 báo cáo viên nguồn.

Tới đây, khoá tập huấn 1.028 cán bộ quản lý cấp sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT sẽ diễn ra vào 3 ngày 13-15/5 tại 4 khu vực: Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM, Cần Thơ. Các học viên tham gia tập huấn gồm 315 cán bộ quản lý cấp sở GD&ĐT, 713 cán bộ quản lý (hoặc chuyên viên) cấp phòng GD&ĐT phụ trách đủ ba khối cấp học: Tiểu học, THCS, THPT. Các học viên sẽ được tìm hiểu chương trình giáo dục phổ thông mới và định hướng đổi mới giáo dục phổ thông để nắm bắt những vấn đề mà cấp quản lý cần thực hiện và chỉ đạo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Bộ phận Truyền thông ETEP-HPU2