CHƯƠNG TRÌNH ETEP

Enhancing Teacher Education Program

Chủ nhật, 09/08/2020

21/08/2018

Sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tìm hiểu về Chương trình ETEP

ETEP-HPU2. Thực hiện kế hoạch truyền thông năm 2018 của Ban Quản lý ETEP Trường ĐHSP Hà Nội 2, trong hai ngày 18 và 19 tháng 8 năm 2018, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã tổ chức Giới thiệu chung về Chương trình Phát triển các trường Sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (chương trình ETEP) cho hơn 3000 sinh viên năm thứ hai và thứ ba của Trường.

PGS.TS. Phùng Gia Thế - Trưởng phòng Đào tạo, Thành viên Ban Quản lý Chương trình ETEP Trường ĐHSP Hà Nội 2 là người trực tiếp lên lớp với các bạn sinh viên bài giảng quan trọng này. Nội dung giới thiệu tới sinh viên (đối tượng thụ hưởng gián tiếp Chương trình ETEP) gồm có: Mục tiêu của Chương trình ETEP; Mục tiêu cụ thể Chương trình ETEP; Các đối tượng thụ hưởng trực tiếp; Các đối tượng thụ hưởng gián tiếp; Các kết quả chủ yếu của Chương trình; Hoạt động chính của Chương trình ETEP; Vai trò, nhiệm vụ của Trường ĐHSP Hà Nội 2 trong Chương trình.

Hiện nay, Trường ĐHSP Hà Nội 2 là một trong tám trường Đại học Sư phạm chủ chốt của cả nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn để thực hiện Chương trình ETEP. Với mục tiêu phát triển các trường sư phạm được lựa chọn và cơ quan quản lý giáo dục để tăng cường chất lượng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, thông qua phát triển nghề nghiệp thường xuyên, liên tục theo nhu cầu thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.

Thông qua các hoạt động truyền thông, sẽ góp phần giúp các bên liên quan sẽ tích cực hơn trong việc tham gia vào Chương trình, đồng thời có những đóng góp cho các nỗ lực nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông.

Cũng trong chương trình, Nhà trường đã giới thiệu cho sinh viên biết về website chính thức của  chương trình ETEP http://etep.moet.gov.vn và Fanpage của chương trình: https://www.facebook.com/nhagiao4.0/

Một số hình ảnh của chương trình:

 
 
 
PGS.TS. Phùng Gia Thế - Trưởng phòng Đào tạo
Phó Ban Quản lý Chương trình ETEP Trường ĐHSP Hà Nội 2 trình bày bài giảng
 
Tờ rơi giới thiệu về chương trình ETEP
 
 
Ban Truyền thông ETEP-HPU2