CHƯƠNG TRÌNH ETEP

Enhancing Teacher Education Program

Chủ nhật, 31/05/2020

21/08/2018

Ký Thoả thuận thực hiện Chương trình ETEP

ETEP-HPU2. Thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo Bộ GD&ĐT giao, TS Nguyễn Ngọc Dũng, Giám đốc Ban quản lý Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP) ký Thoả thuận thực hiện Chương trình ETEP với 8 cơ sở giáo dục đại học tham gia Chương trình ETEP gồm: Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm Tp Hồ Chí Minh, Đại học Sư phạm – ĐH  Huế, Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên, Đại học Sư phạm Hà Hội 2, Đại học Vinh, Đại học Sư phạm-ĐH Đà Nẵng và Học viện Quản lý giáo dục.

Lễ ký Thoả thuận tại Ban quản lý Chương trình ETEP, 25 Tạ Quang Bửu, Hà Nội.

Cùng nhau bày tỏ sự quyết tâm cao trong việc thực hiện Chương trình ETEP đạt chất lượng, hiệu quả.

Tính đến hôm nay (21/8/2018), Ban quản lý Chương trình ETEP đã tổ chức ký Thoả thuận thực hiện Chương trình ETEP với 4 trường: Đại học Sư phạm Tp Hồ Chí Minh, Đại học Sư phạm – ĐH  Huế, Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên và Đại học Sư phạm Hà Hội 2.

TS. Nguyễn Thị Minh Hồng, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TPHCM và TS Nguyễn Ngọc Dũng tại lễ ký Thoả thuận.

Niềm vui cho sự khởi đầu tốt đẹp.

PGS.TS Nguyễn Thị Tính, Phó Hiệu trưởng phụ trách trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên và TS Nguyễn Ngọc Dũng tại lễ ký Thoả thuận.

 

PGS.TS Lê Anh Phương - Hiệu trưởng Đại học Sư phạm - ĐH  Huế và TS Nguyễn Ngọc Dũng tại lễ ký Thoả thuận.

TS. Phạm Đức Hiếu đại diện Đại học Sư phạm Hà Nội 2 và TS Nguyễn Ngọc Dũng

tại lễ ký Thoả thuận.

Thay mặt 4 trường đại học Sư phạm, TS. Nguyễn Thị Minh Hồng, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Tp Hồ Chí Minh bày tỏ quyết tâm thực hiện Chương trình ETEP đảm bảo chất lượng hiệu quả và đúng tiến độ.

Tới đây, Ban Quản lý Chương trình ETEP sẽ tiếp tục ký Thoả thuận với 4 trường: Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Vinh, Đại học Sư phạm-ĐH Đà Nẵng và Học viện Quản lý giáo dục.

Bộ phận Truyền thông ETEP-HPU2