CHƯƠNG TRÌNH ETEP

Enhancing Teacher Education Program

Chủ nhật, 09/08/2020

05/08/2019

Họp khởi động đoàn giám sát, hỗ trợ kỹ thuật thực hiện Chương trình ETEP lần thứ 4 của Ngân hàng Thế giới

Sáng 20/5/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Ngân hàng Thế giới họp khởi động đoàn giám sát, hỗ trợ kỹ thuật thực hiện Chương trình ETEP lần thứ 4 của Ngân hàng Thế giới. 

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ và bà Keiko Inoue - Trưởng nhóm Ban Phát triển Con người của Ngân hàng Thế giới tại VN chủ trì cuộc họp.

Tham dự họp có 8 trường đại học sư phạm/học viện tham gia ETEP và đại diện các Cục, Vụ, Ban Quản lý các dự án, Dự án RGEP, Chương trình ETEP, thuộc Bộ GD&ĐT.

Sau khi Giám đốc Chương trình ETEP Nguyễn Xuân Thành báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình ETEP, bà Omporn Regel-chuyên gia Ngân hàng Thế giới nêu các vấn đề của Chương trình sau gần hai năm thực hiện.

 

Các bên liên quan tham dự cuộc họp đã trao đổi về việc thực hiện các hành động mà Ngân hàng Thế giới đã khuyến nghị từ cuộc hỗ trợ kỹ thuật lần thứ ba, tiến độ thực hiện so với mục tiêu phát triển của Chương trình theo kế hoạch, thực hiện các chỉ số giải ngân theo kết quả đầu ra và những thách thức đặt ra trong quá trình triển khai nhằm đẩy nhanh tiến độ và thực hiện có chất lượng Chương trình ETEP, đồng thời thống nhất các hoạt động của đoàn công tác và kết quả đầu ra của đoàn công tác lần này.

 

Bộ phận Truyền thông HPU2