CHƯƠNG TRÌNH ETEP

Enhancing Teacher Education Program

Thứ 7, 25/06/2022

14/12/2021

Hội thảo trực tuyến “Hỗ trợ bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Tuyên Quang”

Ngày 14 tháng 12 năm 2021, Trường ĐHSP Hà Nội 2 tổ chức Hội thảo trực tuyến “Hỗ trợ bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Tuyên Quang”.

TS Bùi Kiên Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Trưởng ban Tổ chức Hội thảo phát biểu khai mạc Hội thảo

Tham dự Hội thảo, về phía Ban Quản lý Chương trình ETEP TW có: TS Nguyễn Thị Kim Dung - Chuyên gia tư vấn, Bà Nguyễn Hoàng Đoan Huy - Chuyên gia tư vấn; Về phía Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang có Nhà giáo Vũ Đình Hưng - Giám đốc, Lãnh đạo các Phòng Giáo dục; Đại diện các giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông; Ông Trần Xuân Huyên - Đại diện Viettel tỉnh Tuyên Quang; Về phía Trường ĐHSP Hà Nội 2 có: TS Bùi Kiên Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Trưởng ban Tổ chức Hội thảo; Các thầy cô trong Ban Quản lý ETEP.

Phát biểu khai mạc, TS Bùi Kiên Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Trưởng ban Tổ chức Hội thảo khẳng định: Hội thảo là cơ hội để Ban Quản lý Chương trình ETEP TW, các nhà quản lý giáo dục, giáo viên phổ thông cốt cán, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán và Trường ĐHSP Hà Nội 2 cùng nhau chia sẻ kết quả công tác bồi dưỡng Mô-đun 4, 5 và 9 về những kinh nghiệm, vướng mắc trong quá trình tổ chức bồi dưỡng giáo viên đại trà; về báo cáo TEMIS năm 2021. Đồng thời là nơi để Tổ Giám sát Chương trình ETEP Trường ĐHSP Hà Nội 2 triển khai các hoạt động giám sát, thông qua việc phỏng vấn đại diện các cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên phổ thông tỉnh Tuyên Quang.

ThS Nguyễn Thị Yến - Thư ký BQL Chương trình ETEP, Trường ĐHSP Hà Nội 2 báo cáo tại Hội thảo

Tiếp theo Chương trình, các đại biểu được nghe ThS Nguyễn Thị Yến - Thư ký BQL Chương trình ETEP, Trường ĐHSP Hà Nội 2 báo cáo kết quả triển khai bồi dưỡng Mô-đun 4 cho giáo viên phổ thông cốt cán, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán tỉnh Tuyên Quang. Báo cáo đánh giá cụ thể về các mặt: Công tác chuẩn bị và tổ chức; Về đội ngũ giảng viên sư phạm chủ chốt; Về học viên; Về việc hỗ trợ công nghệ thông tin, hệ thống LMS, mạng internet; Về công tác quản lý, giám sát triển khai đợt bồi dưỡng; Về việc phối hợp với các Sở GD&ĐT trong quản lý bồi dưỡng.

Nhà giáo Nguyễn Thị Hằng - Trưởng phòng Giáo dục Phổ thông báo cáo tại điểm cầu Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang

Nhà giáo Nguyễn Thị Hằng - Trưởng phòng Giáo dục Phổ thông, Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang báo cáo kết quả bồi dưỡng Mô-đun 4 cho cán bộ quản lý, giáo viên đại trà thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Báo cáo nêu rõ những thuận lợi và khó khăn trong quá trình bồi dưỡng giáo viên trong năm 2021 và trình bày những kiến nghị, đề xuất phối hợp giữa các bên triển khai khi bồi dưỡng những mô-đun tiếp theo trong khuôn khổ Chương trình ETEP.

Báo cáo nhấn mạnh: Nội dung bồi dưỡng Mô-đun 4 rất thiết thực và hữu ích đối với công tác giảng dạy trong nhà trường phổ thông, phù hợp và bám sát các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT; Các giảng viên sư phạm chủ chốt của Trường ĐHSP Hà Nội  2 rất am hiểu về nội dung chương trình giáo dục phổ thông 2018 và nội dung Mô-đun 4, luôn tích cực, chủ động tham gia hỗ trợ giáo viên cốt cán của tỉnh trong công tác bồi dưỡng đại trà Mô-đun 4; Đội ngũ giáo viên cốt cán chủ động xây dựng kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp, trong đó chú trọng vào xây dựng kế hoạch dạy học môn học và kế hoạch bài dạy; tích cực hỗ trợ, chia sẻ ý kiến cá nhân, thảo luận nhóm… nhằm giúp cho giáo viên đại trà nắm bắt được các nội dung, chương trình bồi dưỡng; giáo viên đại trà tham gia học tập, trao đổi chuyên môn với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả; Bộ phận kỹ thuật Viettel Tuyên Quang tích cực hỗ trợ các nhà trường và giáo viên thực hiện tốt các đợt bồi dưỡng, tập huấn theo đúng tiến độ.

Bà Nguyễn Hoàng Đoan Huy - Chuyên gia tư vấn, Ban Quản lý Chương trình ETEP TW báo cáo tại Hội thảo

Báo cáo tại Hội thảo, Bà Nguyễn Hoàng Đoan Huy - Chuyên gia tư vấn, Ban Quản lý Chương trình ETEP TW cho biết ý nghĩa và tầm quan trọng của việc triển khai, đánh giá TEMIS; Tác dụng của hệ thống TEMIS; TEMIS mang lại lợi ích gì cho giáo viên. Đồng thời cho biết việc triển khai đánh giá, tự đánh giá theo TEMIS tại Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang.

Phát biểu tại Hội thảo, TS Nguyễn Thị Kim Dung - Chuyên gia tư vấn Ban Quản lý Chương trình ETEP TW đánh giá cao việc Trường ĐHSP Hà Nội 2 phối hợp chặt chẽ với các Sở Giáo dục và Đào tạo bảy tỉnh phía Bắc, trong đó có Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang, tổ chức bồi dưỡng 5 mô-đun cho đội ngũ giáo viên cốt cán và hỗ trợ giáo viên đại trà tự bồi dưỡng các mô-đun rất hiệu quả, thực hiện đúng quy trình đảm bảo chất lượng bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán và đại trà.

TS Nguyễn Thị Kim Dung - Chuyên gia tư vấn, Ban Quản lý Chương trình ETEP TW phát biểu tại Hội thảo

Tiếp theo chương trình, phần thảo luận được thực hiện dưới sự chỉ trì của: TS Bùi Kiên Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2, Trưởng ban Tổ chức Hội thảo; Nhà giáo Vũ Đình Hưng - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang.

Các đại biểu trong Hội thảo đã thẳng thắn trao đổi về việc thực hiện bồi dưỡng giáo viên phổ thông đại trà theo Công văn số 521/CV-ETEP ngày 07/9/2021 của Ban Quản lý Chương trình ETEP TW; Việc thực hiện quy trình đảm bảo chất lượng trong việc bồi dưỡng giáo viên đại trà, những vướng mắc và giải pháp để vượt qua những khó khăn, đáp ứng chất lượng công tác bồi dưỡng; Giải pháp hoàn thành báo cáo TEMIS 2021.

Tiếp đó, Tổ Giám sát Chương trình ETEP Trường ĐHSP Hà Nội 2 thực hiện phỏng vấn các giáo viên phổ thông cốt cán, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán, giáo viên phổ thông và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về việc tự học trực tuyến và hỗ trợ bồi dưỡng Mô-đun 4 tại trường/cụm trường tỉnh Tuyên Quang, dưới sự tham gia giám sát của các chuyên gia cố vấn Chương trình ETEP Trung ương.

Bộ phận truyền thông ETEP-HPU2