CHƯƠNG TRÌNH ETEP

Enhancing Teacher Education Program

Thứ 6, 20/05/2022

30/12/2021

Hội thảo “Hỗ trợ bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Vĩnh Phúc”

Ngày 29 tháng 12 năm 2021, Trường ĐHSP Hà Nội 2 tổ chức Hội thảo trực tuyến Hỗ trợ bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Vĩnh Phúc.

Các đại biểu tham dự Hội thảo trực tuyến tại các điểm cầu

Tham dự Hội thảo, về phía Ban Quản lý Chương trình ETEP TW có: TS Nguyễn Thị Kim Dung - Chuyên gia tư vấn; Về phía Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc có Nhà giáo Phạm Khương Duy - PGĐ Sở GD&ĐT, Lãnh đạo các Phòng Giáo dục; Đại diện các giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Vĩnh Phúc; Ông Nguyễn Văn Thực - Đại diện Viettel Vĩnh Phúc; Về phía Trường ĐHSP Hà Nội 2 có: PGS, TS Phùng Gia Thế - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng Ban Quản lý ETEP; TS Bùi Kiên Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Trưởng ban Tổ chức Hội thảo; Các thầy cô trong Ban Quản lý ETEP; Tổ giám sát, đánh giá Chương trình ETEP.

TS Bùi Kiên Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2, Trưởng ban Tổ chức Hội thảo phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, TS Bùi Kiên Cường - Trưởng ban Tổ chức khẳng định: Hội thảo Hỗ trợ bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông được phối hợp tổ chức giữa Trường ĐHSP Hà Nội 2 và Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc là một diễn đàn để Ban quản lý chương trình ETEP TW, các đồng chí lãnh đạo Sở GD&ĐT, các nhà quản lý giáo dục ở các Phòng GD&ĐT, các giáo viên phổ thông cốt cán, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán, các giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục phổ thông, Viettel Vĩnh Phúc và Trường ĐHSP Hà Nội 2 cùng nhau chia sẻ kết quả công tác bồi dưỡng, những khó khăn, vướng mắc và kinh nghiệm giải quyết trong quá trình tổ chức bồi dưỡng đại trà các mô-đun 4,5 và 9; về báo cáo TEMIS năm 2021. Đồng thời, thông qua Hội thảo, Tổ Giám sát Chương trình ETEP Trường ĐHSP Hà Nội 2 sẽ triển khai các hoạt động giám sát, tổ chức phỏng vấn đại diện các cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, các giáo viên phổ thông của tỉnh Vĩnh Phúc về công tác bồi dưỡng.

Tiếp theo Chương trình, các đại biểu được nghe TS Nguyễn Thị Việt Nga - Thành viên BQL ETEP, Trường ĐHSP Hà Nội 2 báo cáo kết quả triển khai bồi dưỡng Mô-đun 4 và 5 cho giáo viên phổ thông cốt cán, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán tỉnh Vĩnh Phúc. Báo cáo đánh giá cụ thể về các mặt: Công tác chuẩn bị và tổ chức; Về đội ngũ giảng viên sư phạm chủ chốt; Về học viên; Về việc hỗ trợ công nghệ thông tin, hệ thống LMS, mạng internet; Về công tác quản lý, giám sát triển khai đợt bồi dưỡng; Về việc phối hợp với các Sở GD&ĐT trong quản lý bồi dưỡng.

Nhà giáo Trương Nguyễn Minh - Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc báo cáo kết quả bồi dưỡng Mô-đun 4 cho cán bộ quản lý, giáo viên đại trà thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Báo cáo nêu rõ những thuận lợi và khó khăn trong quá trình bồi dưỡng giáo viên trong năm 2021 và trình bày những kiến nghị, đề xuất phối hợp giữa các bên triển khai khi bồi dưỡng những Mô-đun tiếp theo trong khuôn khổ Chương trình ETEP.

Các đại biểu tham gia Hội thảo tại điểm cầu Trường ĐHSP Hà Nội 2

Tại Hội thảo, TS Nguyễn Thị Kim Dung - Chuyên gia tư vấn Ban Quản lý Chương trình ETEP TW báo cáo với chủ đề: “Phát triển nghề nghiệp thường xuyên cho đội ngũ nhà giáo theo mô hình bồi dưỡng thường xuyên mới, thuộc chương trình ETEP”. Trong đó khẳng định, trong thời gian qua, Trường ĐHSP Hà Nội 2 phối hợp chặt chẽ với các Sở Giáo dục và Đào tạo bảy tỉnh phía Bắc, trong đó có Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc, tổ chức bồi dưỡng 5 mô-đun cho đội ngũ giáo viên cốt cán và hỗ trợ giáo viên đại trà tự bồi dưỡng các mô-đun rất hiệu quả, thực hiện đúng quy trình đảm bảo chất lượng bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán và đại trà.

Tiếp theo chương trình, phần thảo luận được thực hiện dưới sự chỉ trì của: TS Nguyễn Thị Kim Dung - Chuyên gia tư vấn Ban Quản lý Chương trình ETEP TW; TS Bùi Kiên Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2, Trưởng ban Tổ chức Hội thảo; Nhà giáo Phạm Khương Duy - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc.

Các đại biểu trong Hội thảo đã thẳng thắn chia sẻ những kết quả đạt được khi thực hiện quy trình đảm bảo chất lượng trong việc bồi dưỡng đại trà theo Công văn số 472/CV-ETEP ngày 30/10/2020 của BQL ETEP Trung ương về hướng dẫn quy trình đảm bảo chất lượng, giám sát, đánh giá hoạt động bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông; những vướng mắc và giải pháp khắc phục nhằm đáp ứng chất lượng công tác bồi dưỡng; Những giải pháp hoàn thành báo cáo TEMIS 2021.

Phần hai của Hội thảo, Tổ Giám sát Chương trình ETEP Trường ĐHSP Hà Nội 2 cùng các chuyên gia cố vấn Chương trình ETEP Trung ương thực hiện phỏng vấn trực tuyến các giáo viên phổ thông cốt cán, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán, giáo viên phổ thông và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về việc tự học trực tuyến và hỗ trợ bồi dưỡng Mô đun 4 tại trường/cụm trường tỉnh Vĩnh Phúc dưới sự giám sát của Chuyên gia tư vấn ETEP TW.

Bộ phận truyền thông ETEP-HPU2