CHƯƠNG TRÌNH ETEP

Enhancing Teacher Education Program

Thứ 6, 20/05/2022

7 lý do thầy cô giáo cần học các mô đun trên hệ thống bồi dưỡng trực tuyến LMS

7 lý do thầy cô giáo cần học các mô đun trên hệ thống bồi dưỡng trực tuyến LMS

07/08/2020

Tuần qua, chúng tôi nhận được nhiều câu hỏi của quý thầy/cô, hỏi rằng, địa phương của thầy cô đã tổ chức bồi dưỡng, tập huấn trực tiếp về Chương trình GDPT mới, vậy có cần học các mô đun trên hệ thống bồi dưỡng trực tuyến LMS: (https://taphuan.csdl.edu.vn ) nữa không? 

Đánh giá giáo viên/cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông theo chuẩn

Đánh giá giáo viên/cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông theo chuẩn

07/08/2020

Mục đích của công tác đánh giá đội ngũ theo chuẩn là nhằm theo dõi, đánh giá sự phát triển nghề nghiệp của giáo viên (GV) và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (CBQLCSGDPT) trong cả hệ thống giáo dục, từng tỉnh, từng huyện, từng trường và từng cá nhân, làm căn cứ cho việc xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng. 

Hội thảo - Tập huấn thiết kế modul E-learning

Hội thảo - Tập huấn thiết kế modul E-learning

05/08/2019

Để hỗ trợ Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục (RGEP) và Chương trình ETEP trong việc xây dựng các chương trình và modul bồi dưỡng giáo viên trực tuyến (e-learning) hiệu quả, Ngân hàng Thế giới và Ban Quản lý Dự án RGEP tổ chức Hội thảo - Tập huấn “Thiết kế e-learning hiệu quả”. Nội dung tậ[ huấn góp phần tăng cường năng lực cho đội ngũ thiết kế các chương trình e-learning, phục vụ bồi dưỡng GV&CBQLGD, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. 

 

"Chỉ triển khai thực hiện đánh giá theo chuẩn khi đảm bảo tất cả GV&CBQLGD nhận thức đầy đủ về chuẩn"

10/12/2018

Hơn 240 đại biểu gồm cán bộ sở/phòng GD&ĐT, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên tiểu học, THCS, THPT của của 20 tỉnh thành và đại diện 3 trường Đại học Sư phạm khu vực miền Trung-Tây Nguyên, đã tham dự tập huấn triển khai Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT, ban hành chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông (gọi tắt là Thông tư 14) và Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT, ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông (gọi tắt là Thông tư 20) đợt 3, tại Tp Đà Nẵng từ ngày 6-8/12/2018.

Xây dựng dự thảo quy định khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực mà người học đạt được đối với 19 ngành đào tạo giáo viên

Xây dựng dự thảo quy định khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực mà người học đạt được đối với 19 ngành đào tạo giáo viên

06/12/2018

Hội thảo “Xây dựng khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực mà người học đạt được khi tốt nghiệp trình độ đại học đối với từng ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên, đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông mới” do Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) và BQL Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP) diễn ra trong 2 ngày (6-7/12/2018) tại Hà Nội.

Hội nghị - Tập huấn  “Kỹ năng truyền thông về giáo dục trong kỷ nguyên số”

Hội nghị - Tập huấn “Kỹ năng truyền thông về giáo dục trong kỷ nguyên số”

30/11/2018

ETEP-HPU2. Ngày 23/11/2018, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP) phối hợp với Công ty Truyền thông Cuộc sống mới tổ chức Hội nghị - Tập huấn “Kỹ năng truyền thông về giáo dục trong kỷ nguyên số”, nhằm nâng cao năng lực truyền thông cho đội ngũ làm truyền thông của 8 đơn vị tham gia ETEP, góp phần thực hiện hiệu quả công tác truyền thông về giáo dục của các trường nói chung và truyền thông Chương trình ETEP nói riêng.

Tập huấn hướng dẫn triển khai thực hiện chuẩn hiệu trưởng cơ sở GDTP và chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở GDPT

Tập huấn hướng dẫn triển khai thực hiện chuẩn hiệu trưởng cơ sở GDTP và chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở GDPT

04/10/2018

Gần 200 đại biểu là lãnh đạo Sở GD&ĐT của 63 tỉnh thành tham dự đợt  đợt tập huấn hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông và Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông từ 26-27/9/2018, tại Hải Phòng do Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP) phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (NG&CBQLGD) tổ chức.

Góp ý thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên

Góp ý thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên

04/10/2018

Trong hai ngày 20-21/9/2018, tại Ninh Bình, Cục nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT) phối hợp với Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP) tổ chức hội thảo “Góp ý thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên ban hành kèm theo thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT.

Sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tìm hiểu về Chương trình ETEP

Sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tìm hiểu về Chương trình ETEP

21/08/2018

ETEP-HPU2. Thực hiện kế hoạch truyền thông năm 2018 của Ban Quản lý ETEP Trường ĐHSP Hà Nội 2, trong hai ngày 18 và 19 tháng 8 năm 2018, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã tổ chức Giới thiệu chung về Chương trình Phát triển các trường Sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (chương trình ETEP) cho hơn 3000 sinh viên năm thứ hai và thứ ba của Trường.

Nâng cao năng lực cho giảng viên sư phạm chủ chốt về thiết kế và dạy học trực tuyến

Nâng cao năng lực cho giảng viên sư phạm chủ chốt về thiết kế và dạy học trực tuyến

21/08/2018

ETEP-HPU2. Từ ngày 15-17/8/2018, tại Tp Hạ Long, Quảng Ninh, Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên (GV) và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (CBQLCSGDPT) tổ chức Hội thảo - Tập huấn: “Phát triển năng lực cho giảng viên sư phạm chủ chốt” nhằm nâng cao năng lực cho GVSP chủ chốt về thiết kế và dạy học trực tuyến, chuẩn bị cho các hoạt động bồi dưỡng thường xuyên qua mạng trước và sau khi có hệ thống LMS-TEMIS.

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên sẽ được hoàn thiện vào quý III năm nay

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên sẽ được hoàn thiện vào quý III năm nay

23/07/2018

ETEP-HPU2: Mục tiêu đến quý III năm 2018, sẽ hoàn thiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho GVPT, CBQLCSGDPT và GVSP/QLGD. Để đạt được mục tiêu này, từ ngày 17 - 19/7/2018, tại Hà Nội, Ban quản lý Chương trình ETEP tổ chức Hội thảo “Góp ý hoàn thiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) cho giáo viên phổ thông (GVPT), cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (CBQLCSGDPT) và giảng viên sư phạm” (GVSP).

Quy chế bồi dưỡng thường xuyên đảm bảo tính khoa học, phù hợp với thực tiễn

Quy chế bồi dưỡng thường xuyên đảm bảo tính khoa học, phù hợp với thực tiễn

23/07/2018

ETEP-HPU2: Trong 2 ngày, 12 – 13/7/2018, tại Nghệ An, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục phối hợp với Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, gọi tắt là ETEP (Bộ GD&ĐT) tổ chức Hội thảo “Đánh giá việc thực hiện Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT về quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên”.

Bàn thảo về phát triển chương trình, tài liệu bồi dưỡng thường xuyên

Bàn thảo về phát triển chương trình, tài liệu bồi dưỡng thường xuyên

22/05/2018

Từ 15 - 17/5/2018, tại Hà Nội, 100 đại biểu đến từ 8 trường sư phạm tham gia ETEP, Đại học thủ độ, ĐH SP Nghệ thuật TW, ĐH Thể dục-Thể thao Hà Nội, ĐH SP Kỹ thuật Nam Định và 5 Sở GD&ĐT khu vực phía Bắc tham dự Hội thảo-Tập huấn "Định hướng phát triển chương trình, tài liệu bồi dưỡng thường xuyên giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông và giảng viên sư phạm do Bộ GD&ĐT, Ban Quản lý Chương trình ETEP tổ chức.

Bàn thảo, định hướng phát triển chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho GVPT, CBQLCSGDPT và giảng viên sư phạm.

Bàn thảo, định hướng phát triển chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho GVPT, CBQLCSGDPT và giảng viên sư phạm.

22/05/2018

Hội thảo “Định hướng phát triển các chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông và giảng viên sư phạm” nhằm đáp ứng yêu cầu Chuẩn nghề nghiệp, chương trình phổ thông tổng thể và nhu cầu bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên, CBQLCSGDPT và GVSP, do Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP) thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 10-12/5/2018, tại Tp Hồ Chí Minh.

Giáo viên phổ thông “chuẩn” cần đáp ứng 5 tiêu chuẩn và 15 tiêu chí

Giáo viên phổ thông “chuẩn” cần đáp ứng 5 tiêu chuẩn và 15 tiêu chí

29/03/2018

HPU2- Ngày 26/3/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo Thông tư quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông. Theo đó, giáo viên phổ thông “chuẩn” cần đáp ứng những tiêu chuẩn sau: 

Giảng viên sư phạm được đánh giá theo “Chuẩn” như thế nào?

Giảng viên sư phạm được đánh giá theo “Chuẩn” như thế nào?

07/03/2018

Theo dự thảo Thông tư quy định Chuẩn nghề nghiệp giảng viên sư phạm, sẽ có chu kỳ đánh giá và lộ trình thực hiện từ nay cho đến năm 2021 trở đi.

Giảng viên sư phạm sẽ được xếp bậc năng lực theo 3 mức

Giảng viên sư phạm sẽ được xếp bậc năng lực theo 3 mức

07/03/2018

Theo dự thảo Thông tư về Chuẩn nghề nghiệp giảng viên sư phạm, việc xếp bậc năng lực chung đối với giảng viên theo các mức: Tốt, Khá và Đạt.

 

Chuẩn nghề nghiệp giảng viên Sư phạm với 5 tiêu chuẩn, 18 tiêu chí

Chuẩn nghề nghiệp giảng viên Sư phạm với 5 tiêu chuẩn, 18 tiêu chí

05/03/2018

Bộ GD&ĐT vừa ban hành dự thảo Thông tư quy định về Chuẩn nghề nghiệp giảng viên sư phạm với 5 tiêu chuẩn và 18 tiêu chí. Cụ thể:

Xây dựng chiến lược phát triển năng lực giảng viên sư phạm

Xây dựng chiến lược phát triển năng lực giảng viên sư phạm

25/01/2018

Đứng trước yêu cầu đổi mới giáo dục ở nước ta hiện nay, cần thiết phải xây dựng chiến lược đào tạo mới, đào tạo lại, bồi dưỡng phát triển năng lực giảng viên sư phạm, tạo điều kiện thuận lợi, đồng thời có cơ chế để giảng viên tự nâng cao trình độ về cả chuyên môn, nghiệp vụ lẫn ý thức giá trị nghề nghiệp.