CHƯƠNG TRÌNH ETEP

Enhancing Teacher Education Program

Thứ 7, 25/06/2022

29/11/2021

Hỗ trợ bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Bắc Giang

Thực hiện Công văn  số 3647/BGDĐT-GDTrH ngày 26/8/2021; Công văn số 521/CV-ETEP ngày 7/9/2021 của Ban Quản lý Chương trình ETEP; Công văn số 460/ĐHSPHN2-ETEP; Căn cứ Kế hoạch triển khai bồi dưỡng Mô đun 4 cho cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, giáo viên phổ thông đại trà năm 2021 của các Sở GD&ĐT: Bắc Giang, Hà Giang, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Yên Bái, ngày 29 tháng 11 năm 2021, Trường ĐHSP Hà Nội 2 tổ chức Hội thảo trực tuyến Hỗ trợ bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Bắc Giang.

TS Bùi Kiên Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Trưởng ban Tổ chức Hội thảo phát biểu khai mạc Hội thảo

Tham dự Hội thảo, về phía Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang có Nhà giáo Bạch Đăng Khoa - Phó Giám đốc, Lãnh đạo các Phòng Giáo dục; Đại diện các giáo viên phổ thông cốt cán tỉnh Bắc Giang. Về phía Trường ĐHSP Hà Nội 2 có: PGS, TS Phùng Gia Thế - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng ban Quản lý ETEP; TS Bùi Kiên Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Trưởng ban Tổ chức Hội thảo; Các thầy cô trong Ban Quản lý ETEP.

Phát biểu khai mạc, TS Bùi Kiên Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Trưởng ban Tổ chức Hội thảo khẳng định: Hội thảo là cơ hội để các nhà quản lý giáo dục, giáo viên phổ thông cốt cán, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán và Trường ĐHSP Hà Nội 2 cùng nhau chia sẻ kết quả công tác bồi dưỡng Mô đun 4, những kinh nghiệm và vướng mắc trong quá trình tổ chức bồi dưỡng giáo viên đại trà. Đồng thời Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo đề nghị các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu tập trung nghiên cứu phân tích làm rõ các vấn đề cần trao đổi với các bên liên quan, với Ban Quản lý ETEP Trung ương và quan trọng nhất là làm thế nào để phối hợp thật tốt công tác bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông trong và ngoài Chương trình ETEP, để cùng nhau phát triển chuyên môn, sự hợp tác giữa Sở GD&ĐT Bắc Giang và Trường ĐHSP Hà Nội 2.

Tiếp theo Chương trình, các đại biểu được nghe TS Nguyễn Thị Việt Nga - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sư phạm, Trường ĐHSP Hà Nội 2 báo cáo kết quả triển khai bồi dưỡng Mô đun 4 cho giáo viên phổ thông cốt cán, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán tỉnh Bắc Giang. Báo cáo đánh giá cụ thể về các mặt: Công tác chuẩn bị và tổ chức; Về đội ngũ giảng viên sư phạm chủ chốt; Về học viên; Về việc hỗ trợ công nghệ thông tin, hệ thống LMS, mạng internet; Về công tác quản lý, giám sát triển khai đợt bồi dưỡng; Về việc phối hợp với các Sở GDĐT trong quản lý bồi dưỡng.

Nhà giáo Nguyễn Thị Minh Huyền - Phó Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang báo cáo trực tuyến tại Hội thảo

Nhà giáo Nguyễn Thị Minh Huyền - Phó Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang báo cáo kết quả bồi dưỡng Mô đun 4 cho cán bộ quản lý, giáo viên đại trà thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Báo cáo nêu rõ những thuận lợi và khó khăn trong quá trình bồi dưỡng giáo viên trong năm 2021 và trình bày những kiến nghị, đề xuất phối hợp giữa các bên triển khai khi bồi dưỡng những Mô đun tiếp theo trong khuôn khổ Chương trình ETEP.

Phát biểu tại Hội thảo, Nhà giáo Bạch Đăng Khoa - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang cảm ơn Trường ĐHSP Hà Nội 2 đã đồng hành cùng Sở GD&ĐT Bắc Giang hoàn thành các Mô đun bồi dưỡng giáo viên phổ thông và cán bộ quản lý phổ thông với kết quả khả quan trong hoàn cảnh khó khăn bởi dịch Covid-19. Đội ngũ giáo viên phổ thông cốt cán sau khi được Trường ĐHSP Hà Nội 2 bồi dưỡng các Mô đun đã có kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp tại địa phương một cách hiệu quả. Phó Giám đốc Sở Bạch Đăng Khoa cũng yêu cầu các cán bộ quản lý và giáo viên vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ và chia sẻ những vấn đề còn vướng mắc để các bên cùng nhau đưa ra những giải pháp phù hợp.

Nhà giáo Bạch Đăng Khoa - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang phát biểu trực tuyến tại Hội thảo

Phần trao đổi, thảo luận được thực hiện dưới sự chỉ trì của: PGS, TS Phùng Gia Thế - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng ban Quản lý ETEP Trường ĐHSP Hà Nội 2; TS Bùi Kiên Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2, Trưởng ban Tổ chức Hội thảo; Nhà giáo Bạch Đăng Khoa - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang.

Các đại biểu trong Hội thảo đã thẳng thắn trao đổi về việc thực hiện bồi dưỡng giáo viên phổ thông đại trà theo Công văn số 521/CV-ETEP ngày 7/9/2021 của Ban Quản lý Chương trình ETEP (Bộ GD&ĐT). Những ý kiến trong Hội thảo được các chủ tọa hồi đáp cụ thể, đưa ra phương án giải quyết rõ ràng.

Các đại biểu tham dự Hội thảo trực tuyến

Tiếp đó, Tổ Giám sát Chương trình ETEP Trường ĐHSP Hà Nội 2 thực hiện phỏng vấn các giáo viên phổ thông cốt cán, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán, giáo viên phổ thông và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về việc tự học trực tuyến và hỗ trợ bồi dưỡng Mô đun 4 tại trường/cụm trường tỉnh Bắc Giang. Đây là hoạt động đảm bảo chất lượng bồi dưỡng giáo viên phổ thông, báo cáo kết quả hoạt động bồi dưỡng; nắm bắt những khó khăn vướng mắc sau đợt giám sát cho Ban Quản lý ETEP Trường ĐHSP Hà Nội 2 có giải pháp kịp thời để vượt qua các khó khăn, đáp ứng chất lượng công tác bồi dưỡng.

Bộ phận truyền thông ETEP-HPU2