CHƯƠNG TRÌNH ETEP

Enhancing Teacher Education Program

Thứ 4, 27/01/2021

23/07/2018

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên sẽ được hoàn thiện vào quý III năm nay

ETEP-HPU2: Mục tiêu đến quý III năm 2018, sẽ hoàn thiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho GVPT, CBQLCSGDPT và GVSP/QLGD. Để đạt được mục tiêu này, từ ngày 17 - 19/7/2018, tại Hà Nội, Ban quản lý Chương trình ETEP tổ chức Hội thảo “Góp ý hoàn thiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) cho giáo viên phổ thông (GVPT), cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (CBQLCSGDPT) và giảng viên sư phạm” (GVSP).

"Để đạt được chuẩn năng lực nghề nghiệp mới, các GVPT, CBQLCSGDPT và GVSP cần được hỗ trợ bồi dưỡng thường xuyên ngay tại nơi làm việc..". TS Nguyễn Ngọc Dũng, Giám đốc Chương trình ETEP phát biểu khai mạc Hội thảo.

Gần 100 đại biểu đại diện các Cục, Vụ, đơn vị chức năng của Bộ GD&ĐT, lãnh đạo 8 trường sư phạm/học viện tham gia ETEP, 6 sở GD&ĐT địa phương, Ban xây dựng Chương trình BDTX GVPT, Ban xây dựng Chương trình BDTX CBQLCSGDPT và Ban xây dựng Chương trình BD giảng viên sư phạm/QLGD do Bộ GD&ĐT thành lập đã tham dự Hội thảo

Chương trình BDTX cho GVPT, CBQLCSGDPT và GVSP đã được nghiên cứu, đề xuất xây dựng trong thời gian qua, sau hội thảo “Định hướng xây dựng Chương trình” được tổ chức vào tháng 5/2018. Các Chương trình BDTX GV, CBQLCSGDPT và giảng viên sư phạm đã được Hội đồng thẩm định do Bộ GD&ĐT thành lập tổ chức nghiệm thu vòng 1 tại Hà Nội.

Hội thảo nhận được nhiều ý kiến của các nhà nghiên cứu khoa học,

các nhà quản lý giáo dục.

Trên cơ sở kết luận của Hội đồng thẩm định, hướng dẫn của Cục NGCBQL, Ban Quản lý Chương trình ETEP đã phối hợp với Trường ĐH Vinh và Học viện QLGD tổ chức rà soát, thống nhất các mô đun chung, hoàn thiện các chương trình BDTX với sự tham gia của các nhóm xây dựng chương trình đến từ 6 trường.

Tại Hội thảo lần này, các đại biểu, thành viên Ban xây dựng chương trình tiếp tục quán triệt nội dung định hướng phát triển các chương trình BDTX cho đội ngũ nhà giáo và CBQLCSGD. Trên cơ sở biên bản thẩm định của các Hội đồng thẩm định và báo cáo giải trình của các nhóm nghiên cứu xây dựng, các đại biểu, thành viên Ban xây dựng chương trình thảo luận, thống nhất nội dung, hình thức, thời lượng chương trình BDTX mới (cho GV THPT, CBQLCSGD tiểu học và THPT) có đối sánh với các chương trình BDTX đã ban hành.

Tập trung cao độ để hoàn thành mục tiêu của Hội thảo

Hội thảo sẽ thống nhất nội dung, hình thức, thời lượng chương trình BD GVSP/QLGD; Bảo đảm thời lượng cho mỗi mô đun của chương trình BDTX  khoảng 15, 30 tiết/mô-đun. Lựa chọn các mô đun để phát triển tài liệu bồi dưỡng giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán và đại trà, đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình ETEP.

 Hội đồng thẩm định vòng 2  sẽ tiếp tục thẩm định chương trình được góp ý, hoàn thiện tại Hội thảo.

Tiểu ban Phát triển chương trình BDTX CBQLCSGDTHPT

Phát biểu tại Hội thảo, TS Nguyễn Ngọc Dũng, Giám đốc Chương trình ETEP nhấn mạnh: Nhà giáo (giáo viên phổ thông, GVSP/QLGD) và cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông là nhân tố trung tâm của quá trình đổi mới căn bản toàn diện giáo dục phổ thông. Sự sẵn sàng của đội ngũ này trong việc trau dồi năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm, quản lý có ảnh hưởng không nhỏ tới thành công của đổi mới giáo dục. Để đạt được chuẩn năng lực nghề nghiệp mới, các GVPT, CBQLCSGDPT và GVSP cần được hỗ trợ bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) ngay tại nơi làm việc để chủ động đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và nhu cầu đa dạng của học sinh phổ thông.  

Tiểu ban Phát triển chương trình BDTX giáo viên phổ thông

Theo kế hoạch, đến quý III năm 2018, chương trình, tài liệu bồi dưỡng cho GVPT cốt cán và CBQLCSGDPT cốt cán, chương trình BD GVSP/QLGD chủ chốt (được lựa chọn xây dựng dựa trên chương trình BDTX cho GVPT, CBQLCSGDPT và GVSP/QLGD) sẽ hoàn tất để triển khai bồi dưỡng trực tiếp cho đội ngũ cốt cán/chủ chốt.

Đặng Thị Huệ