CHƯƠNG TRÌNH ETEP

Enhancing Teacher Education Program

Thứ 6, 20/05/2022

09/12/2021

Bồi dưỡng Mô-đun 9 cho giáo viên phổ thông cấp THPT

TS Kiều Phương Hảo - GVSPCC Trường ĐHSP Hà Nội 2 bồi dưỡng Mô đun 9 trong lớp học ảo

Theo Kế hoạch của chương trình ETEP, từ ngày 09 đến 10 tháng 12 năm 2021, Trường ĐHSP Hà Nội 2 tổ chức bồi dưỡng trực tuyến Mô-đun 9 cho 2977 giáo viên phổ thông cốt cán 7 tỉnh phía Bắc.

Mô-đun 9, “Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh tiểu học/THCS/THPT” gồm  3 nội dung: Vai trò của công nghệ thông tin, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh tiểu học/THCS/THPT; Các phần mềm và thiết bị công nghệ hỗ trợ hoạt động dạy học và giáo dục học sinh ở trường tiểu học/THCS/THPT; Ứng dụng công nghệ thông tin, học liệu số và thiết bị công nghệ trong hoạt động dạy học và giáo dục học sinh ở trường tiểu học/THCS/THPT.

Đối với mô-đun 9 về Ứng dụng CNTT trong dạy học giáo dục yêu cầu tăng cường thực hành về ứng dụng CNTT trong khai thác kho học liệu số, ứng dụng các phần mềm dạy học trong xây dựng kế hoạch bài dạy sử dụng phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực, các thí nghiệm ảo phù hợp môn học, chủ đề giáo dục, ứng dụng các phần mềm trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, trong quản lý học sinh tại lớp học cũng như hồ sơ dạy học, giáo dục; Khai khác kinh nghiệm thực tiễn của nhiều giáo viên giỏi về ứng dụng CNTT trong dạy học, giáo dục để chia sẻ hỗ trợ các học viên khác trong quá trình học tập, đặc biệt là hỗ trợ cho giáo viên cốt cán biết cách hỗ trợ đồng nghiệp là giáo viên phổ thông đại trà.

Giảng viên sư phạm chủ chốt và giáo viên phổ thông cốt cán trong lớp học ảo

Trong 2 ngày tập huấn trong lớp học ảo, giáo viên phổ thông cốt cán được hướng dẫn các nội dung trọng tâm của mô-đun, thảo luận về cách sử dụng tài liệu, tổ chức các hoạt động học tập trong 2 ngày bồi dưỡng trực tiếp/trực tiếp qua lớp học ảo, giải đáp thắc mắc, đặc biệt là xử lý các tình huống thực tế để chuẩn bị tốt cho các lớp bồi dưỡng GVPT đại trà mô-đun 9.

Trước đó, các giáo viên phổ thông cốt cán được bồi dưỡng mô-đun 4 và mô-đun 5. Theo đánh giá nhanh của các đoàn giám sát bồi dưỡng của Ban quản lý Chương trình ETEP với sự tham gia của giáo viên, giảng viên sư phạm chủ chốt, chất lượng tài liệu mô-đun 4 và mô-đun 5 được đánh giá cao và góp phần quan trọng vào đảm bảo chất lượng bồi dưỡng GVPT cốt cán.

Ban Quản lý Chương trình ETEP Trung ương đánh giá cao nỗ lực của các trường ĐHSP, đặc biệt là thầy cô giảng viên sư phạm chủ chốt đã vượt mọi khó khăn để hoàn thành bồi dưỡng mô-đun 5 đúng tiến độ và tin tưởng tài liệu mô-đun 9 sẽ được học viên, giảng viên sư phạm chủ chốt và giáo viên phổ thông cốt cán đón nhận và đánh giá cao như các mô-đun trước đây.

Bộ phận Truyền thông ETEP- HPU2