CHƯƠNG TRÌNH ETEP

Enhancing Teacher Education Program

Thứ 5, 02/12/2021

09/11/2021

Bồi dưỡng mô đun 5 cho giáo viên cốt cán trung học phổ thông bảy tỉnh phía Bắc

Thực hiện Công văn số 37/KH-BGDĐT ngày 12 tháng 01 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, giảng viên sư phạm, giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt năm 2020 (trong khuôn khổ các dự án ODA); Công văn số 577/CV-ETEP ngày 4 tháng 10 năm 2021 về khung thời gian triển khai bồi dưỡng mô đun 5 cho giáo viên phổ thông cốt cán, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán, từ ngày 02 đến 17 tháng 11 năm 2021, Trường ĐHSP Hà Nội 2 tổ chức bồi dưỡng mô đun 5 cho 245 giáo viên cốt cán cấp THPT 7 tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Giang.

Giáo viên trung học phổ thông cốt cán được bồi dưỡng mô đun 5 trong lớp học ảo

Mô đun 5 trong khuôn khổ Chương trình ETEP có nội dung: Tư vấn và hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học được quy định tại Quyết định số 4660/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, việc tư vấn, hỗ trợ cho học sinh phổ thông không mới và đã triển khai nhiều năm. Đặc biệt năm 2017, Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư 31 quy định về công tác tư vấn, hỗ trợ học sinh về tâm lý học đường và các nhà trường triển khai khá tốt trong thời gian vừa qua; giúp học sinh phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp những khó khăn về tâm lý và tạo nên môi trường học tập lành mạnh, an toàn.

Tuy nhiên, việc triển khai mô đun 5 trong điều kiện hiện nay đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông là vô cùng cần thiết. Khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, sự thay đổi phương thức học tập đối với học sinh tạo ra nhều áp lực rất lớn, tình trạng bạo lực học đường và các vấn đề khác liên quan đến tâm lý học sinh rất cần có sự trợ giúp đầy đủ để học sinh có sức khoẻ tinh thần tốt và hạnh phúc.

Giảng viên sư phạm chủ chốt Trường ĐHSP Hà Nội 2 triển khai bồi dưỡng mô đun 5 qua lớp học ảo

Mỗi mô đun học viên sẽ phải tự học trực tuyến 07 ngày qua hệ thống LMS, 02 ngày học trực tiếp qua lớp học ảo theo Kế hoạch từ 09 đến hết 10 tháng 11 năm 2021. Tiếp đó giáo viên phổ thông cốt cán có 07 ngày tự hoàn thành bài học qua LMS với sự hỗ trợ của giảng viên sư phạm chủ chốt Trường ĐHSP Hà Nội 2.

Trong 02 ngày học trực tiếp qua lớp học ảo, giảng viên sư phạm chủ chốt giảng bài, hướng dẫn, giải đáp những thắc mắc về nội dung của mô đun bồi dưỡng; Giáo viên phổ thông cốt cán hoàn thành các bài tập, bài thực hành, mô đun bồi dưỡng với sự hỗ trợ giải đáp từ giảng viên sư phạm chủ  chốt, đồng thời hoàn thành các phiếu khảo sát trực tuyến sau khóa học.

Để đảm bảo quá trình bồi dưỡng không bị gián đoạn, 01 ngày trước khi lớp học trực tiếp diễn ra: 100% học viên được tập duyệt truy cập lớp học ảo, kiểm tra kết nối, đường truyền, kiểm tra thiết bị đáp ứng nghe giảng (nghe và nhìn), đáp ứng tham gia thảo luận (video, nói và hình ảnh); Giải pháp hỗ trợ, khuyến nghị cho các trường hợp khó khăn; Học viên được cung cấp và thử liên hệ các đầu mối hỗ trợ.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng lớp học ảo trên hệ thống LMS của Viettel đã được tải lên tài khoản học tập của giáo viên phổ thông cốt cán.

Sau hai ngày bồi dưỡng qua lớp học ảo, giáo viên phổ thông cốt cán có 07 ngày tự hoàn thành bài học qua hệ thống LMS, hoàn thành các bài tập trắc nghiệm, bài thực hành/bài tập tự luận của mô đun bồi dưỡng; lập kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp và đưa lên hệ thống LMS.

Bộ phận Truyền thông ETEP