CHƯƠNG TRÌNH ETEP

Enhancing Teacher Education Program

Thứ 5, 02/12/2021

11/11/2021

Bồi dưỡng Mô đun 5 cho giáo viên cốt cán trung học cơ sở

Theo Kế hoạch Chương trình ETEP, Trường ĐHSP Hà Nội 2 tổ chức bồi dưỡng mô đun 5 cho 655 giáo viên cốt cán cấp trung học cơ sở (THCS) 7 tỉnh phía Bắc, được chia hai đợt. Ngày 11 và 12/11/2021 bồi dưỡng cho các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Giang. Ngày 13 và 14/11/2021 tiếp tục triển khai đến các tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Hà Giang.

Giáo viên cốt cán trung học cơ sở được bồi dưỡng mô đun 5 trong lớp học ảo

Mô đun 5 trong chương trình bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, giảng viên sư phạm, giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt có nội dung: Tư vấn và hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học được quy định tại Quyết định số 4660/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Mỗi mô đun học viên sẽ phải tự học trực tuyến 07 ngày qua hệ thống LMS, 02 ngày học trực tiếp qua lớp học ảo theo Kế hoạch của Trường ĐHSP Hà Nội 2. Tiếp đó giáo viên phổ thông cốt cán có 07 ngày tự hoàn thành bài học qua LMS với sự hỗ trợ của giảng viên sư phạm chủ chốt.

Giảng viên sư phạm chủ chốt Trường ĐHSP Hà Nội 2 triển khai bồi dưỡng mô đun 5 qua lớp học ảo

 Trong 02 ngày học trực tiếp qua lớp học ảo, giảng viên sư phạm chủ chốt giảng bài, hướng dẫn, giải đáp những thắc mắc về nội dung của mô đun bồi dưỡng; Giáo viên phổ thông cốt cán hoàn thành các bài tập, bài thực hành, mô đun bồi dưỡng với sự hỗ trợ giải đáp từ giảng viên sư phạm chủ  chốt, đồng thời hoàn thành các phiếu khảo sát trực tuyến sau khóa học.

Trong những năm qua việc tư vấn, hỗ trợ cho học sinh phổ thông đã được triển khai. Năm 2017, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 31 quy định về công tác tư vấn, hỗ trợ học sinh về tâm lý học đường. Tuy nhiên trong điều kiện hiện nay, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, sự thay đổi phương thức học tập đối với học sinh tạo ra nhều áp lực rất lớn, tình trạng bạo lực học đường và các vấn đề khác liên quan đến tâm lý học sinh rất cần có sự trợ giúp đầy đủ để học sinh có sức khoẻ tinh thần tốt và hạnh phúc. Vì thế, việc triển khai mô đun 5 đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông là vô cùng cần thiết. 

Bộ phận Truyền thông ETEP