CHƯƠNG TRÌNH ETEP

Enhancing Teacher Education Program

Thứ 5, 02/12/2021

06/10/2021

Trường ĐHSP Hà Nội 2 bồi dưỡng Mô dun 4 “Xây dựng kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh”

Thực hiện Công văn số 37/KH-BGDĐT ngày 12 tháng 01 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, giảng viên sư phạm, giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt năm 2020; Công văn số 3647/BGDĐT-GDTrH ngày 26 tháng 8 năm 2021 về việc triển khai bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán Mô đun 4 năm 2021 thuộc chương trình ETEP, từ ngày 18 tháng 9 đến ngày 01 tháng 10 năm 2021, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 triển khai công tác bồi dưỡng Mô đun 4 cho 2878 giáo viên THPT, THCS, TH cốt cán của 7 tỉnh: Vĩnh Phúc, Phú Thọ,Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang và Bắc Giang.

 

Giảng viên Sư phạm chủ chốt bồi dưỡng Mô đun 4 trong lớp học ảo

Để đảm bảo chất lượng cho đợt bồi dưỡng trong tình hình dịch Covid-19, qua lớp học ảo, Trường ĐHSP Hà Nội 2 tổ chức với sự tham gia của 75 giảng viên sư phạm chủ chốt và 10 kỹ thuật viên thường xuyên hỗ trợ cho học viên tham gia chương trình bồi dưỡng trong khuôn khổ ETEP.

Nội dung bồi dưỡng Mô đun 4: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông được quy định tại Quyết định số 4660/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, sử dụng nguồn tài liệu bồi dưỡng đã được cung cấp trên hệ thống LMS. Đây là nội dung quan trọng giúp các thầy cô giáo thực hiện hiệu quả Chương trình GDPT 2018 theo hướng đổi mới.

 Trong đợt bồi dưỡng này, học viên sẽ phải tự học trực tuyến 07 ngày qua hệ thống LMS; 02 ngày học trực tiếp qua lớp học ảo; 07 ngày tự hoàn thành bài học qua LMS với sự hỗ trợ của giảng viên sư phạm chủ chốt Trường ĐHSP Hà Nội 2, hoàn thành các bài tập trắc nghiệm, bài thực hành/bài tập tự luận của mô đun bồi dưỡng, lập kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp và đưa lên hệ thống LMS.

 Giáo viên phổ thông cốt cán tham gia bồi dưỡng Mô dun 4 trong lớp học ảo

Kết thúc đợt bồi dưỡng, các giáo viên THPT, THCS, TH sẽ hỗ trợ giáo viên đại trà tại địa phương tự học Mô đun 4 trên hệ thống bồi dưỡng trực tuyến LMS và trong hoạt động giảng dạy, giáo dục.

Các thầy cô giáo hỗ trợ nhau, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, cùng nhau tạo dựng cộng đồng học tập tại nhà trường, địa phương, phát triển nghề nghiệp thường xuyên, liên tục và tại chỗ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Trước khi lớp học ảo diễn ra: 100% học viên được tập duyệt truy cập lớp học ảo, kiểm tra kết nối, đường truyền, kiểm tra thiết bị đáp ứng nghe giảng (nghe và nhìn), đáp ứng tham gia thảo luận (video, nói và hình ảnh); Giải pháp hỗ trợ, khuyến nghị cho các trường hợp khó khăn; Học viên được cung cấp và thử liên hệ các đầu mối hỗ trợ. Tài liệu hướng dẫn sử dụng lớp học ảo trên hệ thống LMS của Viettel đã được tải lên tài khoản học tập của giáo viên phổ thông cốt cán.

Sau khi hoàn tất bồi dưỡng Mô đun 4, Ban Quản lý ETEP Trường ĐHSP Hà Nội 2 đã nhận được những phản hồi tích cực từ các giáo viên phổ thông cốt cán các tỉnh về quá trình bồi dưỡng trên lớp học ảo.

Bộ phận Truyền thông ETEP HPU2