CHƯƠNG TRÌNH ETEP

Enhancing Teacher Education Program

Thứ 5, 02/12/2021

28/09/2021

Bồi dưỡng Mô đun 4 - Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học

Giảng viên chủ chốt Trường ĐHSP Hà Nội 2 bồi dưỡng Mô đun 4 trong lớp học ảo

Ngày 26 và 27 tháng 9 năm 2021, theo Kế hoạch của chương trình ETEP, Trường ĐHSP Hà Nội 2 tổ chức bồi dưỡng trực tuyến Mô đun 4: “Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh môn Tiếng Việt” cho giáo viên cốt cán Tiểu học tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung của Mô đun 4: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông được quy định tại Quyết định số 4660/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, sử dụng nguồn tài liệu bồi dưỡng đã được cung cấp trên hệ thống LMS. Đây là nội dung quan trọng giúp các thầy cô giáo thực hiện hiệu quả Chương trình GDPT 2018 theo hướng đổi mới.

Trong lớp học ảo, Tiến sĩ, GVC Lê Thị Lan Anh - Giảng viên chủ chốt Ttrường ĐHSP Hà Nội 2 đã chia sẻ, trao đổi làm rõ thêm các nội dung, yêu cầu xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường theo Công văn số 2345/BGDĐT-GDTH (Phụ lục 1/CV2345) đảm bảo thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học linh hoạt, chủ động, hiệu quả, phù hợp với hoàn cảnh thực tế của từng địa phương, điều kiện thực hiện của mỗi nhà trường;

 

Giảng viên và học viên tham gia chương trình bồi dưỡng Mô dun 4 trong lớp học ảo

Kế hoạch dạy học các môn học/hoạt động giáo dục (Phụ lục 2/CV2345) ở mỗi khối lớp đảm bảo hiệu quả theo mục tiêu, yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực được quy định trong chương trình môn học, hoạt động giáo dục; phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, nhà trường và đối tượng học sinh;

Kế hoạch bài dạy (Phụ lục 3/CV2345) của giáo viên trong quá trình dạy học một tiết học/bài học/chủ đề nhằm giúp học sinh chiếm lĩnh được kiến thức và đạt được các năng lực, phẩm chất cần thiết.

 

Sản phẩm khi làm bài tập nhóm của các giáo viên cốt cán Tiểu học

Trong lớp học ảo, các học viên rất hứng thú, tích cực hoạt động, tham gia trao đổi trong nhóm, trong lớp cùng với giáo viên hướng dẫn. Một ngày làm việc thật hiệu quả. Mỗi học viên tiếp nhận được những nội dung cần thiết, tự tin để có thể về triển khai ở địa phương nơi mình công tác.

Đại diện cho lớp bồi dưỡng, cô giáo Nguyễn Thị Hải - Giáo viên cốt cán Trường Tiểu học Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc đã chân thành cảm ơn TS, GVC Lê Thị Lan Anh người truyền lửa cho các giáo viên tham dự lớp học. Cảm ơn sự hỗ trợ của TS, GVCC Nguyễn Thị Tuyết Minh - Trưởng khoa GDTH và sự hướng dẫn, hỗ trợ nhiệt tình về công nghệ thông tin của thầy Nguyễn Thế Vinh của Trường ĐHSP Hà Nội 2 để các học viên tham dự lớp bồi dưỡng thuận lợi, không bị gián đoạn trong việc tiếp nhận kiến thức.

Bộ phận Truyền thông ETEP, HPU2