CHƯƠNG TRÌNH ETEP

Enhancing Teacher Education Program

Thứ 4, 19/12/2018

11/01/2018

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ làm việc với BQL dự án ETEP

GD&TĐ - Ngày 16/7/2017, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ làm việc với Ban quản lý dự án Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP).

Quang cảnh buổi làm việc

Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo các trường Đại học Sư phạm chủ chốt, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.

Mục tiêu tổng thể của dự án là phát triển các trường sư phạm được lựa chọn và cơ quan quản lý giáo dục để hỗ trợ phát triển nghề nghiệp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và  cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông theo nhu cầu thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo.

Trong đó, mục tiêu cụ thể gồm: Nâng cao năng lực và phát huy vai trò nòng cốt của các trường sư phạm trong đào tạo và bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông; tăng cường năng lực quản lý, hoạch định chính sách của cơ quan quản lý các cấp; hỗ trợ quá trình phát triển chuyên môn của giáo viên & cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông thông qua việc bồi dưỡng qua mạng và cốt cán do các trường sư phạm quản lý

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng cùng lãnh đạo các trường sư phạm, lãnh đạo các đơn vị, dự án đã cùng thảo luận làm rõ các vấn đề liên quan đến việc quy hoạch lại khuôn viên sư phạm của các trường sư phạm, trước mắt chú trọng các thiết bị phục vụ cho môn học, thực hành, các phòng nghiên cứu, mô phỏng.

Nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, phát triển xây dựng hệ thống thư viện điện tử. Chú trọng đào tạo chất lượng giáo sinh, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trong môi trường sư phạm.

Quy hoạch lại ngành nghề đào tạo, hiện này một số trường sư phạm lại đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực nên phải quy hoạch lại để chú trọng đầu tư quy hoạch vào đào tạo sư phạm.

Sau khi nghe các ý kiên phát biểu Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề nghị Hiệu trưởng các trường ĐH Sư phạm căn cứ vào các nội dung để chọn các vấn đề cần phải ưu tiên làm trước để đề xuất và Bộ trưởng sẽ cân nhắc.

Trong đó sẽ ưu tiên cấp vốn trong năm nay cho hai dự án là tăng cường hệ thống CNTT trong các trường sư phạm và xây dựng hệ thống thư viện điện tử.

Bộ trưởng cũng đề nghị phải có sự phối hợp giữa giám đốc dự án, lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ với lãnh đạo các trường sư phạm nghiên cứu đề xuất các nội dung triển khai.

Kim Khang