CHƯƠNG TRÌNH ETEP

Enhancing Teacher Education Program

Thứ 2, 06/04/2020

22/05/2018

Bàn thảo về phát triển chương trình, tài liệu bồi dưỡng thường xuyên

Từ 15 - 17/5/2018, tại Hà Nội, 100 đại biểu đến từ 8 trường sư phạm tham gia ETEP, Đại học thủ độ, ĐH SP Nghệ thuật TW, ĐH Thể dục-Thể thao Hà Nội, ĐH SP Kỹ thuật Nam Định và 5 Sở GD&ĐT khu vực phía Bắc tham dự Hội thảo-Tập huấn "Định hướng phát triển chương trình, tài liệu bồi dưỡng thường xuyên giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông và giảng viên sư phạm do Bộ GD&ĐT, Ban Quản lý Chương trình ETEP tổ chức.

Từ 15 - 17/5/2018, tại Hà Nội, 100 đại biểu đến từ 8 trường sư phạm tham gia ETEP, Đại học thủ độ, ĐH SP Nghệ thuật TW, ĐH Thể dục-Thể thao Hà Nội, ĐH SP Kỹ thuật Nam Định và 5 Sở GD&ĐT khu vực phía Bắc tham dự Hội thảo-Tập huấn "Định hướng phát triển chương trình, tài liệu bồi dưỡng thường xuyên giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông và giảng viên sư phạm do Bộ GD&ĐT, Ban Quản lý Chương trình ETEP tổ chức.

Sau phiên làm việc toàn thể, các đại biểu chia làm 3 tiểu ban để thảo luận: Tiểu ban Phát triển chương trình Bồi dưỡng giảng viên sư phạm; Phát triển chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông và Phát triển chương trình Bồi dưỡng giáo viên phổ thông.

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Đại diện Đại học SP Hà Nội 2 trình bày phương án phát triển chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên phổ thông

Tại tiểu ban thảo luận về Phát triển chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên phổ thông, bao gồm nhóm xây dựng chương trình bồi dưỡng giáo viên THPT của trường ĐHSP Hà Nội 2 đến từ các đơn vị: Trường ĐH Ngoại các đại diện đến từ ĐH Ngoại ngữ-ĐHQG Hà Nội, ĐH Sư phạm Nghệ thuật TW, ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định. Các ý kiến thảo luận về các module môn học, về nội hàm trong các module, hướng đến mục tiêu xây dựng chương trình bồi dưỡng phù hợp nhất dành cho giáo viên phổ thông.

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Đại diện Học viện Quản lý giáo dục giới thiệu khung chương trình bồi dưỡng cán bộ QLCSGDPT

Tiểu ban bàn thảo về Phát triển Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý giáo dục phổ thông, gồm Học viện Quản lý Giáo dục, Đại học Sư phạm Hà Nội, Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bắc Giang, Nam định.

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang ngồi

Các đại biểu thuộc Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang

Tiểu ban thảo luận về Phát triển chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên phổ thông, bao gồm nhóm xây dựng chương trình bồi dưỡng giáo viên THPT của trường ĐHSP Hà Nội 2 đến từ các đơn vị: Trường ĐH Ngoại các đại diện đến từ ĐH Ngoại ngữ-ĐHQG Hà Nội, ĐH Sư phạm Nghệ thuật TW, ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định.

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang ăn, bàn và trong nhà

Các ý kiến thảo luận về các module môn học, về nội hàm trong các module, hướng đến mục tiêu xây dựng chương trình bồi dưỡng phù hợp nhất dành cho giáo viên phổ thông.

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Hội thảo “Định hướng phát triển các chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông và giảng viên sư phạm” nhằm đáp ứng yêu cầu Chuẩn nghề nghiệp, chương trình phổ thông tổng thể và nhu cầu bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên, CBQLCSGDPT và GVSP, do Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP) thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Hội thảo về vấn đề này đã được tổ chức tại Tp Hồ Chí Minh từ ngày 10-12/5/2018, với sự tham gia của ngành giáo dục các địa phương khu vực phía Nam và Tây Nguyên. 

Đặng Thị Huệ